Pelaburan Emas Mengikut Islam

goldtreasure004

Emas sentiasa dianggap sebagai simbol kekayaan, kemasyhuran dan kecantikan. Dalam sejarah ekonomi muamalat Islam, emas merupakan mata wang dan aset simpanan yang sangat bernilai.

KIRA VALUE EMAS KALKULATOR EMAS, AR-RAHNU, PAJAK GADAI
Calculate

Pendakwah bebas, Shahrizan Daud At Tubari berkata, mengikut muamalat Islam, urus niaga jual beli emas adalah dikategorikan dalam kontrak Al-Sarf, iaitu jual beli mata wang. Maksudnya secara mudah kita membeli atau menjual emas dengan menggunakan mata wang seperti ringgit dan dollar.

“Penyerahan (qabd) barangan emas dan nilai harga berlaku antara penjual dan pembeli (atau wakilnya) dalam majlis akad sebelum berpisah. Serahan emas oleh penjual boleh berlaku dalam bentuk hakiki (serahan fizikal emas) atau secara hukmi (penguasaan dan kemampuan mengendali/tassaruf emas oleh pembeli).

SIMPLE GOLD TESTING KIT USING ACID TEST TO CHECK GOLD PURITY
Learn More

“Penyerahan harga oleh pembeli pula boleh berlaku melalui pembelian tunai, cek, kad kredit dank ad debit. Serahan ini mestilah berlaku dalam satu majlis akad antara penjual dan pembeli (atau wakil) sama ada melalui pertemuan fizikal khidmat pesanan ringkas (SMS), telefon atau email.

“Serahan barangan emas dan harga hendaklah berlaku secara terus tanpa ada sebarang tempoh penangguhan masa. Justeru pembelian emas secara ansuran atau hutang tidak dibenarkan syarak,” katanya.

Menurutnya lagi, walaupun begitu kontrak jual beli emas yang melibatkan pembayaran cek atau pemindahan wang yang memerlukan tempoh matang seperti tiga hari bekerja dianggap masih belum berlaku akad tersebut hinggalah penjual mendapat bayarannya.

“Apabila mendapat bayaran, kontrak akan berlaku dan penjual hendaklah menyerahkan emas kepada pembeli serta merta. Suatu perkara yang penting dalam jual beli emas adalah berkaitan lock price (kunci harga), iaitu pembeli meletakkan perjanjian (wa’d) untuk membeli atau menjual pada harga tertentu.

“Maksudnya, walaupu harga emas naik atau turun, pembeli dapat membelinya pada harga yang telah dikunci. Namun begitu ianya masih tertakluk kepada beberapa isu dan berhubung dengan perkara ini, Jawatankuasa Fartwa Majlis Kebangsaan yang brsidang pada 13 – 15 Oktober 2011 telah memberikan panduan seperti berikut:

Wa’d boleh dimasukkan dalam pelaburan emas, selagi mana ia adalah wa’d dari sebelah pihak dan bukannya muwa’adah dari kedua-dua belah pihak. Contoh aplikasi wa’d dalam konteks ini adalah membuat, purchase order, iaitu pelanggan membuat perjanjian untuk membeli emas dengan harga tertentu.

Perjanjian pembelian ini dinamakan `kunci harga’. Sekiranya proses kunci harga adalah menyamai proses akad jual beli, ia tidak dibenarkan kerana akan berlaku penangguhan.

Selain itu, terdapat beberapa syarat lain terutamanya berkenaan fizikal emas dan harga yang mesti diambil berat oleh pelabur-pelabur emas.

sumber – Internet

BELAJAR CARA KIRA HARGA EMAS DAN ASAS NIAGA EMAS DARI KILANG
View Intro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>