Persoalan Zakat Emas

zakatmorocco4

Persoalan Zakat Emas yang dibeli berasingan pada tahun yang sama.

ACCESSORIES EMAS 916 UNTUK SAMBUNG BARANG KEMAS PUTUS ROSAK DIY
View Catalog

Soalan,

Assalamu’laikum. Saya nak tanya tentang zakat emas dan emas perhiasan, sekiranya kita beli emas pada bulan Jan, Jun dan Ogos, setiap pembelian cukup berat untuk zakat, adakah boleh kita buat pembayaran sekaligus dan sekiranya blh pada bulan berapa kita sepatutnya membayar zakat.

SIMPLE GOLD TESTING KIT USING ACID TEST TO CHECK GOLD PURITY
Learn More

Jawapan,

Menurut mazhab Syafie dan Habali, harta yang diwajibkan zakat padanya (duit, aset perniagaan, ternakan, hasil tanaman tertentu) yang diperolehi sepajang tahun, dijumlahkan bagi kiraan nisab, tetapi dizakatkan berasingan berdasarkan genapnya haul bagi setiap perolehan. Contohnya, di dalam kes di atas, emas yang dibeli pada bulan Januari, dizakatkan berasingan dengan bulan Jun. Munkin setiap satu perolehan tidak cukup nisab, tetapi apabila dicampur kedua dua, ia mencapai nisab, maka wajiblah zakat ke atas pemilik harta yang berkenaan bagi tahun tersebut.

Adapun padangan mazhab Hanafi, harta harta yang diwajibkan zakay ke atasnya, apabila dimiliki secara berasingan pada tahun yang sama, dikira seperti harta. Dengan itu semua pendapatan sepanjang tahun, akan dijumlahkan, kemudian dizakatkan sekali gus, tanpa mengira samada sudah genap nisab bagi setiap harta yang diperolehi ataupun tidak.

Mazhab Hanafi ini agak lebih praktikal pada zaman sekarang untuk memudahkan kiraan. Itulah amalan yang dilakukan oleh pusat pusat zakat sekarang.

Kesimpulannya, bagi persoalan pembelian emas secara berasingan pada tahun yang sama, untuk memudahkan kiraan zakat, pendapat mazhab Hanafi boleh digunakan. Tetapi, pada masa yang sama, perlu dibezakan di antara emas dan barang kemas emas. Tidak ada khilaf pada wajib zakat emas. Ulama berselisih pendapat pada wajibnya zakat ke atas barang kemas emas. Menurut Sheikh Islam Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim, barang kemas emas tidak wajib zakat ke atasnya kerana ia tidak dianggap sebagai al-thaman (duit). Sesetengah ulama mensyaratkan ia dipakai walaupun bukan selalu. Sekiranya ia dibeli hanya untuk disimpan, maka wajib dikenakan zakat. Amalan sesetengah pihak berkuasa zakat di Malaysia seperti PPZ, zakat dikenakan ke atas perhiasan emas yang melebihi 150 gram. Ini adalah ijtihad semasa bersandarkan faktor uruf bahawa perhiasan emas biasanya tidak melebihi 150gram.

sumber – drazman.net (Dr. Azman Mohd Noor)

BELAJAR CARA KIRA HARGA EMAS DAN ASAS NIAGA EMAS DARI KILANG
View Intro