Pemakaian Cincin Mengikut Sunnah

cara-sunnah-memakai-cincin

Umat Islam baik golongan lelaki atau wanita amat digalakkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad s.a.w. dalam kehidupan seharian seperti dalam pemakaian cincin. Alhamdulillah kini semakin ramai golongan lelaki yang berjinak-jinak memakai cincin.

ACCESSORIES EMAS 916 UNTUK SAMBUNG BARANG KEMAS PUTUS ROSAK DIY
View Catalog

Dalam pada itu ada juga di kalangan kita secara keterlaluan dalam pemakaian cincin sehingga penuh pada kesemua jari dengan pelbagai jenis dan bentuk cincin. Sebenarnya Rasulullah s.a.w. memakai tidak lebih daripada dua bentuk cincin dan ada kalanya hanya dipakai satu bentuk sahaja dan jika diniatkan pemakaian cincin itu mengikut sunnah Rasulullah s.a.w., maka sudah pasti pahala menanti kita.

“Rahsia Kejayaan Emas Sebenar”

SIMPLE GOLD TESTING KIT USING ACID TEST TO CHECK GOLD PURITY
Learn More

“Rahsia Kejayaan Emas Sebenar”

A) Bagaimana Cara Sunnah Memakai Cincin

Para ulama` berselisih pendapat yang mana lebih utama dalam pemakaian cincin ini. Walaubagaimanapun telah ijmak para ulama` bahawa harus memakai cincin pada mana-mana tangan. Maka diharuskan (dibolehkan) memakai cincin sama ada di tangan kanan dan juga tangan kiri.

Menurut Imam an-Nawawi; “Telah ijmak para ulamak bahawa harus memakai cincin di tangan kanan atau tangan kiri. Di sebelah mana kita memakainya tidaklah dimakruhkan.” ( Sahih Muslim).

Merujuk kepada hadis-hadis, terdapat hadis menceritakan Nabi memakai cincin di tangan kanannya dan ada juga hadis baginda memakainya di tangan kiri.

Rasulullah s.a.w. juga memakai cincin di jari manis dan di jari kelingking tangan kiri Baginda s.a.w.. Anas bin Malek menceritakan; “Adalah Nabi s.a.w. memakai cincinnya di jari ini (Anas menunjukkan pada jari kelingking di tangan kirinya).” (Riwayat Imam Muslim)

1.) Memakai Cincin Di Tangan Kanan

Dalil keharusan memakai cincin di tangan kanan ialah;

1. Daripada Saidina Ali r.a. menceritakan; “Sesungguhnya Nabi s.a.w. memakai cincinnya di tangan kanannya.” (Riwayat Imam at-Tirmizi)

2. Hammad bin Salamah menceritakan; “Aku telah melihat Abi Rafi” memakai cincin di tangan kanannya, maka aku bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Lalu dia menjawab; “Kerana aku telah melihat Abdullah bin Jaafar r.a. (seorang sahabat) memakai cincin di tangan kanannya dan dia (yakni Abdullah) berkata kepadaku; “Adalah Rasulullah s.a.w. memakai cincin di sebelah tangan kanannya”.” (Riwayat Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).

2.) Memakai Cincin Di Tangan Kiri

Adapun dalil bagi tangan kiri;

1. Daripada Anas dan Ibnu Umar keduanya menceritakan; “Adalah Nabi s.a.w. memakai cincin di tangan kirinya.” (Riwayat Imam Muslim dari Anas dan Abu Daud dari Ibnu Umar)

2. Daripada Jaafar bin Muhammad yang meriwayatkan daripada bapanya, menceritakan; “Adalah Hasan dan Husain (cucu Nabi), kedua-dua mereka memakai cincin di tangan sebelah kiri mereka.” (Riwayat Imam at-Tirmizi,).
Menurut ulamak; Kemungkinan kedua-dua mereka telah melihat datuk mereka (Nabi s.a.w.) memakai cincin di tangan kiri, lalu mereka mengikutinya.

B.) Pakai di jari mana?

1. Mengenai jari pula, sepakat para ulamak menyebutkan; sunat cincin dipakai di jari kelingking berdalilkan hadis dari Anas r.a. berikut;
Anas bin Malek menceritakan; “Adalah Nabi s.a.w. memakai cincinnya di jari ini (lalu ditunjukkan pada jari kelingking di tangan kirinya).” (Riwayat Imam Muslim)

2. Nabi Muhammad s.a.w. menasihatkan Saidina Ali r.a. selepas dia berkahwin dengan anakanda kesayangan Baginda s.a.w. (Siti Fatimah r.ha.) supaya Saidina Ali memakai cincin di jari manis atau jari kelingking (anak jari). Di samping itu Ali bin Abi Talib berkata: “Rasulullah s.a.w. telah melarang saya memakai cincin pada jari telunjuk atau jari yang mengiringinya (jari tengah atau jari hantu).” (Hadith riwatat Muslim, Abu Daud At-Tirmizi dan An-Nasai

3. Bagi kaum wanita, harus memakai cincin pada mana-mana jari tanpa makruh. (Syarah Sahih Muslim, Tuhfah al-Ahwazi, “Aunul-Ma”bud)

C.) Menurut Pendapat Para Ulama’

Mana yang lebih afdhal, memakainya di tangan kanan atau di tangan kiri?

1. Menurut Imam Nawawi; para ulama’ Salaf ramai yang memakainya di tangan kanan dan tidak kurang ramai juga yang memakainya di tangan kiri. Imam Malik menyukai memakainya di tangan kiri dan ia memakruhkan memakainya di tangan kanan.

2. Di kalangan para ulama’ mazhab Syafi”ie terdapat khilaf; ada yang menyukai di tangan kanan dan ada yang menyukai di tangan kiri.

3. Sebahagian ulama’ pula berpendapat bahawa memakai cincin lebih baik di tangan kanan kerana cincin adalah perhiasan, maka tangan kanan lebih mulia dan lebih berhak diberi perhiasan dan dimuliakan daripada tangan kiri. (Syarah Sahih Muslim)

“Rahsia Kejayaan Emas Sebenar”

“Rahsia Kejayaan Emas Sebenar”

D.) Makruh Memakai Cincin Di 2 Jari

1. Makruh untuk seseorang lelaki memakai cincin di jari hantu (tengah). Terdapat hadis melarang memakai cincin di jari telunjuk dan yang mengiringinya (jari tengah /jari hantu).
Ali bin Abi Talib menceritakan; “Rasulullah s.a.w. telah menegahku dari memakai cincin di jari ini atau jari sebelahnya, sambil dia (Ali) menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya.” (HR Imam Muslim, at-Tirmizi dan an-Nasai)

2. Namun menurut ulama’; Larangan di dalam hadis di atas adalah larangan makruh, bukan larangan haram. (Syarah Sahih Muslim)

3. Ada disebut di dalam kitab Bahrulmazi, bahawa telah ijmak sekalian umat Fekah, sesungguhnya makruh hukumnya memakai cincin di jari telunjuk atau jari tengah atau ibu jari kerana Nabi tiada memakai cincinnya pada jari-jari tersebut.

4. Nabi Muhammad s.a.w. melarang kerana memakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengah adalah meniru cara berhias kaum yang dilaknat oleh Allah iaitu kaum yang derhaka di zaman Nabi Lut a.s.

5. Makruh juga hukumnya bagi perempuan memakai cincin perak kerana cincin perak itu ketentuan bagi golongan lelaki.

E.) Larangan

1. Dilarang memakai cincin daripada sumber dan bahan yang diharamkan seperti hasil riba’, curi dan tulang haiwan yang najis.

2. Diharamkan juga menggunakan batu permata yang berbentuk patung, haiwan, manusia dan bentuk alat sulit lelaki/perempuan.

3. Rasulullah s.a.w. melarang golongan lelaki memakai cincin emas.

a) Hadis riwayat Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu: “Dari Nabi s.a.w., Baginda melarang memakai cincin emas.” (Sahih Muslim No.3896)

b) “Rasulullah s.a.w. melarang kami mengenakan pakaian dari sutera, memakai cincin emas dan minum dengan bekas yang biasa dipakai untuk minum arak.” (HR. An-Nasaa”i)

c) Nabi Muhammad s.a.w pernah sekali memakai cincin emas iaitu waktu sebelum diturunkan lagi ayat yang melarang orang lelaki memakai emas. Apabila diturunkan ayat itu maka Nabi s.a.w pun segera menanggalkannya dan para sahabat yang memakai cincin emas turut menanggalkan cincin masing-masing.

d) Daripada Ibnu Omar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: “Nabi s.a.w. telah memakai cincin daripada emas (dalam satu riwayat: Baginda memakainya di tangan kanannya) lalu Baginda ﷺ melemparkannya dan memakai cincin daripada perak dengan ukiran: Muhammad Rasulullah. Dan Baginda ﷺ bersabda: “Jangan ada yang mengukir seperti ukiran cincinku ini. Ketika memakainya Baginda akan menjadikan kepala cincinnya pada bahagian dalam telapak tangannya.” (Bukhari dan Muslim)

“Rahsia Kejayaan Emas Sebenar”

“Rahsia Kejayaan Emas Sebenar”

F.) Bagaimana Cara Rasulullah s.a.w. Memakai Cincin

1. Rasulullah s.a.w. akan menyarungkan cincin-cincin tersebut di jari kelingking (anak jari) dan di jari manis tangan kiri Baginda s.a.w.. Sekiranya Rasulullah s.a.w. memakai sebentuk cincin sahaja, Baginda s.a.w. akan disarungkannya di jari kelingking tangan kiri Baginda s.a.w..
Hadis daripada Anas bin Malek, menceritakan: “Adalah Nabi ﷺ memakai cincinnya di jari ini (Anas menunjukkan pada jari kelingking di tangan kirinya).” (Hadis Riwayat Muslim)

2. Hadis Riwayat Muslim menyatakan bahawa Rasulullah ﷺ memakai cincin di jari kelingking tangan kiri sehingga baginda wafat. Inilah yang dipegang Imam Malek, Imam Syafi’e dan Imam Ahmad.

3. Kebiasaannya Nabi Muhammmad s.a.w. memakai dua bentuk cincin yang diperbuat daripada perak dan daripada batu permata berwarna seperti “Habasyi” (batu aqiq/akik).
Daripada Saidina Anas r.a dia berkata : “Sesungguhnya cincin Baginda Nabi s.a.w. itu dibuat daripada perak dan batunya berwarna habasyi.” (Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud rh.)

G.) Rumusan

Harus (dibolehkan) memakai cincin di jari manis atau kelingking tangan kanan atau kiri tetapi adalah disyorkan malah lebih afdal memakai cincin di jari kelingking tangan kiri. Rasulullah s.a.w. juga tidak pernah pakai cincin di 2 jari iaitu pada jari telunjuk dan jari hantu.

Ijmak ulama’ mengatakan bahawa adalah sunnah bagi orang lelaki memakai cincin di jari kelingking (anak jari) dan wanita boleh di mana-mana jari sekalipun. Hikmahnya adalah jari kelingking itu terhindar daripada tugas yang mencabar lantaran kedudukannya di sebelah tepi.
.
Dari ‘Amr bin ‘Auf bin Zaid al-Muzani radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda,
مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِى فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا
“Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan (pahala) seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun.” (HR Ibnu Majah: 209).
.
والله أعلم بالصواب
Wallahu A’lam Bish Shawab
(Hanya Allah Maha Mengetahui apa yang benar)

shafiqolbu.wordpress.com

_________________________________________________________________________________________

“Rahsia Kejayaan Emas Sebenar”

“Rahsia Kejayaan Emas Sebenar”

_________________________________________________________________________________________
perlukan TUNAI dengan segera . tukarkan EMAS anda kepada TUNAI 
sedia membeli emas terpakai dengan harga yang tinggi. sedia membeli segala jenis emas 999.9, 999, 916, 875, 835, paun, 750, pandora 916, emas lama, emas patah, bengkok, surat pajak dan lain-lain lagi.
asalkan emas tulen. COD cheras / ke tempat anda.

whatsapp/sms/call 013-9720910 @ 017-8855788 Acikx Hargaemas + facebook 
_________________________________________________________________________________________

BELAJAR CARA KIRA HARGA EMAS DAN ASAS NIAGA EMAS DARI KILANG
View Intro