Harga Emas Dunia Dan Malaysia

Harga Emas di pasaran antarabangsa didagangkan dalam matawang US Dollar, dengan berat asas dagangannya “Troy per oz”.
Troy per oz adalah unit untuk semua jenis logam berharga (precious metal), dimana untuk setiap 1 Troy per oz bersamaan 31.1gram.

KIRA VALUE EMAS KALKULATOR EMAS, AR-RAHNU, PAJAK GADAI
Calculate

1 Troy per oz = 31.1gram
Sebagai contoh,
jika harga emas di pasaran antarabangsa $1623 per oz, bermakna harga emas ketika ini adala 1,623 Us Dollar untuk setiap 1 Troy auns.
Untuk mendapatkan harga dalam RM bagi setiap gram, pengiraannya seperti berikut:

1. Dapatkan harganya untuk setiap gram dahulu, caranya adalah;
Harga Sekarang ÷ Berat 1 troy oz dalam gram = Harga 1 gram emas dalam USD.
$1,601.05 ÷ 31.1 = $51.48

SIMPLE GOLD TESTING KIT USING ACID TEST TO CHECK GOLD PURITY
Learn More

2. Kira kadar pertukaran harga 1 gram emas dalam matawang Dollar tadi kepada RM, caranya;

$51.48 x RM3.1310 = RM161.18  (Harga 1 gram emas di pasaran antarabangsa).
Untuk makluman, harga yang diatas adalah harga asas dagangan atau dikenali sebagai “Harga Spot”, dan ianya tidak merangkumi kos-kos sampingan yang terlibat bagi menghasilkan emas dalam bentuk fizikal.
Kemudian, mereka memprosesnya menjadi Emas berbentuk Gold Bar dengan kos yang terlibat untuk semua proses dari awal sehingga siap untuk setiap gram adalah sekitar RM13.00 bersamaan pertambahan kos sebanyak 8% dari harga kos asal bahan mentah. Kos tambahan ini juga dikenali sebaga “Kos Premium”.

Bermakna, mereka akan menjual emas itu kepada pelanggan pada harga:

Harga Spot + 8% ( kos premium)
RM161.80 + RM13.00 = RM174.80 segram

*Biasanya di kedai emas, mereka mengenakan tambahan sehingga 25% sebagai kos premium mereka, membuatkan harga jualannya lebih tinggi.

Tetapi bila mereka membeli semula dari pelanggan, mereka hanya akan mengambilkira harga asal barang mentah sahaja iaitu harga Spot Price, menyebabkan untuk semua beliam balik emas yang dijualnya akan dikenakan potongan harga atau susut nilai sehingga 25% juga.

SUMBER : Google

BELAJAR CARA KIRA HARGA EMAS DAN ASAS NIAGA EMAS DARI KILANG
View Intro