Melabur Emas Mengikut Syariah

ba_04.1Umat Islam perlu mengembalikan fungsi asas emas sebagai mata wang dan aset simpanan. – Gambar hiasan

EMAS pada sepanjang zaman dianggap sebagai simbol kekayaan, kemasyhuran dan kecantikan. Dalam sejarah ekonomi Islam, emas merupakan mata wang dan aset simpanan yang baik.

Teks al-Quran dan hadis banyak menjelaskan kepentingan emas dalam kehidupan manusia. Emas dirujuk sebagai mata wang dinar dalam firman-Nya: Dan di antara ahli-ahli kitab, ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, dia akan mengembalikannya (dengan sempurna) kepada kamu dan ada pula di antara mereka, yang kalau engkau amanahkan menyimpan hanya satu dinar sahaja pun, dia tidak akan mengembalikannya kepada kamu, kecuali kalau kamu selalu menuntutnya. (ali-‘Imran: 75)

Selain digambarkan sebagai harta kekayaan dalam surah ali-‘Imran: 14 dan 91, al-Nisa’: 20, al-Taubah: 34, al-Zukhruf:33-35, al-Quran juga mendedahkan emas akan kekal sebagai barang berharga sehingga hari akhirat seperti dalam surah al-Israk: 93, al-Kahfi: 31, al-Hajj: 23, al-Faathir:33, al-Zukhruf: 53, al-Zukhruf: 71 dan al-Insan: 21.

Selain dijadikan barang kemas, emas juga menyimpan kekayaan yang paling unggul. Ini kerana ia tidak boleh dibinasakan dan tidak hilang nilainya. Malah, nilainya sentiasa meningkat dalam jangka masa panjang.

Ini dibuktikan dengan kenaikan harga emas daripada RM1,740.65/per aun kepada RM5,890.93/per aun, iaitu kenaikan sebanyak 238 peratus harga emas dalam tempoh lima tahun (2006 hingga 2011) atau secara purata kenaikan setahun adalah 48 peratus.

Kebenaran emas sebagai penyimpan nilai yang stabil boleh disaksikan melalui nilainya yang hampir sama sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang.

Dalam sebuah hadis daripada Syahib bin Garqadah berkata: Saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahawa Nabi SAW memberikan wang satu dinar kepadanya agar dibeli seekor kambing untuk beliau, lalu dengan wang satu dinar tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung. (riwayat al-Bukhari)

Hadis ini menjelaskan harga seekor kambing pada zaman Rasulullah SAW lebih kurang satu dinar. Agak menarik, kestabilan harga emas terbukti dengan harga seekor kambing pada zaman kini juga lebih kurang RM750 atau satu dinar (bersamaan nilaian 4.25 gram emas).

Namun, akibat pelbagai hambatan ekonomi dunia fungsi dinar emas kini telah berubah kepada suatu komoditi yang diniagakan.

Perubahan landskap ekonomi dunia juga menimbulkan keghairahan di kalangan umat Islam di negara kita untuk melakukan urus niaga terhadap emas dalam bentuk pelaburan sama ada bentuk fizikal seperti siling, jongkong, barang kemas atau dalam bentuk akaun pelaburan emas.

Situasi ini menyebabkan kadang-kadang menyebabkan masyarakat yang lupa batas-batas syariah berkaitan urus niaga emas, terutama terjebak dengan amalan riba yang haram dan dikutuk dalam Islam, tidak memenuhi syarat kontrak dan sebagainya.

Mengikut muamalat Islam, urusniaga jual beli emas adalah termasuk dalam kontrak al-Sarf, iaitu jual beli mata wang. Maksudnya, kita membeli atau menjual emas dengan menggunakan mata wang seperti ringgit atau dolar.

Secara umum, urus niaga emas hendaklah memenuhi syarat utama kontrak al-Sarf yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat oleh ‘Ubadah bin al-Samit: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam, perlu sama, timbangan sama dan diserah tangan segera. Jika berlainan jenis, juallah seperti mana kamu kehendaki selagi ia serahan segera (tidak bertangguh). (riwayat Muslim, Abu Daud, al-Nasai, dan Ahmad).

Hadis ini menjelaskan syarat transaksi emas dengan mata wang iaitu:

Serahan (qabd) barangan emas dan harga berlaku antara penjual dan pembeli (atau wakilnya) dalam majlis akad sebelum berpisah. Serahan emas oleh penjual boleh berlaku dalam bentuk hakiki (serahan fizikal emas) atau secara hukmi (penguasaan dan kemampuan mengendali/tasarruf ke atas emas oleh pembeli).

Serahan harga oleh pembeli pula boleh berlaku melalui pembayaran tunai, cek, kad debit atau kad kredit. Serahan ini mestilah berlaku dalam satu majlis akad antara penjual dan pembeli (atau wakil) sama ada melalui pertemuan fizikal, khidmat pesanan ringkas (SMS), telefon atau emel.

n Serahan barangan emas dan harga hendaklah berlaku secara on the spot tanpa ada sebarang tempoh penangguhan masa. Justeru, pembelian emas secara bayaran ansuran atau hutang tidak dibenarkan syarak.

Walaupun begitu, kontrak jual beli emas yang melibatkan pembayaran cek atau pemindahan wang yang memerlukan tempoh matang seperti tiga hari bekerja dianggap masih belum berlaku akad tersebut hinggalah penjual mendapat bayarannya.

Apabila mendapat bayaran, kontrak akan berlaku dan penjual hendaklah menyerahkan emas kepada pembeli serta merta.

Suatu perkara yang penting dalam jual beli emas adalah berkaitan lock price (kunci harga), iaitu pembeli meletakkan perjanjian (wa’d) untuk membeli atau menjual pada harga tertentu.

Maksudnya, walaupun harga emas naik atau turun, pembeli dapat membelinya dengan harga yang telah dikunci tersebut.

Berhubung dengan perkara ini, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah memberikan panduan seperti berikut:

Wa’d boleh dimasukkan dalam pelaburan emas, selagi mana ia adalah wa’d dari sebelah pihak dan bukannya muwa’adah dari kedua-dua belah pihak. Contoh aplikasi wa’d dalam konteks ini adalah membuat purchase order, iaitu pelanggan membuat perjanjian untuk membeli emas dengan harga tertentu.

Perjanjian pembelian ini dinamakan ‘kunci harga’. Sekiranya proses kunci harga adalah menyamai proses akad jual beli, ia tidak dibenarkan kerana akan berlaku penangguhan.

Selain itu, terdapat beberapa syarat-syarat lain terutama tentang fizikal emas dan harga yang mesti diambil berat oleh pelabur-pelabur emas, antaranya :

– Emas hendaklah wujud, dimiliki penuh oleh penjual dan boleh diserahkan kepada pembeli sekurang-kurangnya dalam tempoh uruf (kebiasaan);

– Emas hendaklah diketahui sifat fizikal, timbangan berat dan ketulenannya sama ada melihat sendiri fizikalnya atau melalui contoh pesanan.

– Nilai harga emas hendaklah diketahui dan dipersetujui oleh penjual dan pembeli.

– Kontrak jual beli hendaklah dilakukan atas dasar persetujuan dan keredaan, tanpa wujudnya sebarang paksaan, tipu helah atau sebarang penyembunyian keaiban.

Akhirnya, perlu diingatkan bahawa umat Islam perlu mengembalikan fungsi asas emas sebagai mata wang dan aset simpanan.

Jika terlibat dalam pelaburan emas yang menjanjikan bahagian sementara. Seharusnya kita tidak terjebak dengan amalan yang dilarang syarak seperti riba, perjudian, spekulasi, penipuan dan sebagainya.

sumber : ww1.utusan.com.my

Sasar transaksi RM250 juta lagi

jewelry02

Kuala Lumpur: Pasaran pajak gadai Islam, Ar-Rahnu kian mendapat permintaan dalam kalangan masyarakat dan semakin banyak juga kedai Ar-Rahnu dibuka di negara ini.

Malah, dilihat masih ramai pemilik barang kemas di negara ini belum didedahkan dengan sistem Ar-Rahnu sedangkan ia mampu menjadi modal pusingan perniagaan yang boleh mendatangkan keuntungan besar.

Terbaru, Pos Malaysia turut meluaskan lagi perkhidmatannya dengan membuka rangkaian [email protected] bagi memberi kemudahan kepada orang ramai di sekitarnya.

Ikuti temu bual wartawan Bisnes Metro bersama Naib Presiden Kanan, Pos Ar Rahnu Sdn Bhd, Abd Razak Mohd A Kadir mengenai perkhidmatan yang ditawarkan [email protected]

Apakah keistimewaan [email protected]OS jika dibandingkan dengan pajak gadai Islam yang lain?

[email protected] menawarkan margin pinjaman tertinggi iaitu sehingga 75 peratus dari nilai marhun. Upah simpan yang dikenakan juga sangat rendah iaitu RM0.75 bagi setiap RM100 marhun serta menerima semua jenis emas termasuk jongkong emas Pamp Suisse dan Public Gold dengan berat sehingga 100 gram.
Selain itu, tempoh pinjaman yang fleksibel iaitu 6 bulan+6 bulan, tanpa caj tersembunyi dan paling penting ia patuh syariah. Perkhidmatan ini juga terdapat di75 lokasi pejabat pos terpilih seluruh negara.

Bagaimanakah [email protected] menguji ketulenan emas?

Kami akan menimbang berat dan menjalankan ujian ‘agua regia’ untuk memastikan ketulenan emas. Selain itu, mesin densimeter juga digunakan untuk menentukan ketumpatan kandungan dan isipadu emas.

[email protected] juga menggunakan harga emas mentah yang diniagakan di Bursa Logam London (LME) untuk menentukan nilai marhun.

Berapakah kadar upah simpan yang dikenakan dan cara pembayaran?

Upah simpan bulanan adalah RM0.75 bagi setiap RM100 marhun dan pelanggan boleh melakukan pembayaran secara ansuran (selagi masih dalam tempoh pinjaman) atau penebusan penuh termasuk bayaran upah simpan. Kami juga hanya menerima wang tunai saja.

Bagaimanakah pelanggan akan menerima bayaran bagi setiap transaksi gadaian dan berapakah had gadaian bagi pelanggan?

Pelanggan akan menerima wang secara tunai serta-merta. Pelanggan juga mempunyai pilihan untuk mendepositkan wang terbabit ke akaun RHB atau Maybank yang menawarkan perkhidmatan mereka di pejabat pos terpilih melalui Perkongsian Perkhidmatan Perbankan.

Pinjaman minimum adalah RM100, manakala had pinjaman maksimum sehari sehingga RM20,000 dan had pinjaman terkumpul bagi seorang pelanggan bernilai RM50,000.

Siapakah yang boleh membuat gadaian di [email protected] dan dokumen apa yang diperlukan?
i. Warga tempatan (kad pengenalan).
ii. Penduduk tetap (kad pengenalan penduduk tetap yang masih sah).
iii. Warga asing (pasport asal dengan tempoh sah laku sekurang-kurangnya setahun).
iv. Pelanggan perlu berusia 18 tahun dan ke atas.

Adakah [email protected] menawarkan perkhidmatan lain selain pajak gadai dan apakah jaminan keselamatan yang ditawarkan?

Ya, kami menawarkan perkhidmatan lain iaitu Ar-Rahnu Simpan, Ar-Rahnu Cuci dan penilaian zakat secara percuma,

Urus niaga dan transaksi dilaksanakan di hadapan pelanggan, malah ruang operasi dalam premis pejabat pos juga dilengkapi kelengkapan keselamatan seperti CCTV, alat penggera kecemasan dan bilik kebal turut dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan terbaru.

[email protected] sangat menitikberatkan pematuhan kepada setiap standard operasi dan unit pematuhan menjalankan audit bulanan di setiap cawangan untuk memastikan semua kakitangan mematuhi semua protokol yang ditetapkan.

Semua barang gadaian di [email protected] diinsuranskan sepenuhnya iaitu sehingga 100 peratus terhadap barang gadaian pelanggan.

Apakah sasaran [email protected]?

[email protected] sudah menyalurkan pinjaman sebanyak RM300 juta menerusi transaksi yang membabitkan lebih 50,000 pelanggan di seluruh negara.
Kami menyasarkan transaksi kira-kira RM250 juta lagi bagi tempoh sekarang sehingga 31 Mac 2015 kerana pelanggan selesa dan menunjukkan peningkatan mendapatkan perkhidmatan di [email protected] Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman web www.pos.com.my.

sumber – www.hmetro.com.my

Anda Boleh Rugi Dengan Gadaian Emas di Ar-Rahnu Jika Tersalah Langkah

Ar-Rahnu-Banner

Salah satu kelebihan emas adalah ia boleh dicairkan kepada tunai dengan mudah.

Anda boleh menggadaikan emas anda di Ar-Rahnu. Lepas tu boleh pinjam 75% ke 80% cash daripada nilai emas anda.

Duit itu anda boleh gunakan mengikut keperluan anda.

Memang best simpan emas. Mudah dicairkan kepada tunai. Cepat dan selamat.

Gambar: Contoh institusi Ar-Rahnu ialah Ar-rahnu X’change

errr… jangan seronok terlebih dahulu… Ar-Rahnu juga boleh mengundang padah kalau tersalah langkah.

Ini kerana apabila anda menggunakan kemudahan pinjaman Ar-Rahnu, terdapat 3 kemungkinan:

 1. Anda untung
 2. Anda mungkin untung @ mungkin rugi
 3. Anda rugi

Untuk artikel ini, saya akan memfokuskan 3 kemungkinan dimana penggunaan Ar-Rahnu boleh merugikan anda.

1. Lepas gadai tak tebus. Akhirnya emas dilelong. Adoi!!*@&#@^&)(!&@

2. Masuk skim belian emas  secara 30:70

3. Selepas gadai, tak boleh bayar balik. Sangkut di dalam Ar-Rahnu.

i. Kes 1: Emas yang digadai tidak ditebus. Akhirnya habis kena lelong.

Adalah menjadi tanggungjawab penggadai untuk menebus kembali emas yang digadai + membayar upah simpan.

Jika penggadai tidak menebus emas ini maka pihak Ar-Rahnu ada hak untuk melelong emas tersebut dan mengambil kembali hutang mereka + upah simpan + kos-kos pentadbiran (seperti kos lelongan, notis etc). Jika ada lebihan wang maka Ar-Rahnu akan memulangkan kembali wang tersebut kepada penggadai.

Kerugian akan berlaku jika emas anda dilelong pada harga diskaun 20% (mengikut pengiraan institusi Ar-Rahn). Berapalah sangat lebihan yang anda boleh dapat bila emas anda dilelong sebegitu murah?

Bayangkan anda beli emas dan bayar harga penuh, bila gadai dapat pinjaman 75% ke 80% sahaja. Kalau emas anda kena lelong pada nilai diskaun 20%, pasti anda rugi. Tambahan lagi kalau emas anda kena lelong ketika harga emas rendah.

Ini adalah gambar emas-emas yang dilelong oleh sebuah Ar-Rahnu bank di Melaka. Bulan September 2013. Nilai keseluruhan barangan yang dilelong mencecah RM120 ribu ringgit. Pemiliknya-pemilik emas tersebut membiarkan saja emas mereka yang cantik nie kena lelong. Sedih betul.

Yang lebih sedih ialah kebanyakan pemilik emas ini adalah mangsa skim belian emas menggunakan Ar-Rahnu 30:70 (juga dikenali dengan skim 35:65). Baca kisah selanjutnya di bawah.

(Klik gambar untuk besarkan)

emas_lelong

Gambar: Sebahagian emas-emas yang dilelong kerana tidak ditebus.

ii. Kes 2: Mangsa skim 30:70 (pinjam Ar-Rahnu untuk beli emas)

Apa perasaan anda jika anda kehilangan 90% modal dalam “pelaburan emas Ar-Rahnu?”

Sedih? Geram? Marah?

Inilah yang terjadi kepada Puan Azizah bt Ahmad (gambar)

Beliau terjerat dengan skim belian emas menggunakan Ar-Rahnu. Skim ini dianjurkan oleh sebuah syarikat di Kedah.

mangsa_skim_ar-rahnu

Gambar: Puan Azizah, mangsa skim 30:70 menggunakan Ar-Rahnu

Beliau datang berjumpa saya ketika saya berada di Alor Setar dan bercerita pengalaman terjerat dengan skim 30:70.

Beliau bercerita “Syarikat yang saya join ini mengadakan ceramah pelaburan emas di Hotel Seri Malaysia Alor Setar pada tahun 2012″.

“Di dalam ceramah yang dianjurkan oleh syarikat tersebut, penceramahnya menggunakan unsur-unsur agama bagi meyakinkan orang yang hadir” kemudian ditambah lagi dengan hujah harga emas sentiasa meningkat.

“Anda untung simpan emas” kata penceramah itu lagi.

Di akhir ceramah, hadirin diumpan dengan satu tawaran “menarik”

Penceramahnya berkata “Dengan hanya modal RM4,000 anda boleh membeli emas 50 gram (barang kemas) yang bernilai RM9,000. Modal tuan-tuan hanya RM4,000, kami akan tambah lagi RM5,000″.

“Baiknya hati syarikat nie. Nak tambah RM5000. Mereka nie ikhlas nak tolong orang ramai memiliki emas” kata beliau di dalam hati.

Apa lagi tunggu… beliau terus mengeluarkan duit simpanan RM4,000 untuk membeli emas daripada syarikat ini.

Rupa-rupanya…

Syarikat tersebut buat skim 30:70

Pembeli membayar modal RM4,000. Lepas tu mereka dibawa ke Ar-Rahnu sebuah bank. Syarikat tersebut menggadaikan kesemua 50 gram (barang kemas) di atas nama pembeli.

Hasil gadaian untuk keseluruhan emas semuanya diambil oleh syarikat.

Laa…. rupanya pembeli dapat surat gadaian untuk 50 gram emas. Tak bolehlah nak simpan emas tersebut sebab dah dijadikan cagaran kepada Ar-Rahnu.

Selepas itu, puan Azizah mula nampak masalah yang datang akibat skim ini.

1. Setiap bulan kena cas upah simpan. Duit kena keluar.

2. Bagaimana nak tebus emas 50gram nie?. Modal dah tak ada!

3. Syarikat suruh buat overlap surat gadai untuk bayar upah simpan.

….Tapi overlap tu menambahkan hutang lagi!

4. Tiada jaminan beli balik emas oleh syarikat berkenaan.

….Kalau emas sangkut kat Ar-Rahnu kena selesai sendiri.

5. Bila jual kat pihak ketiga, susut nilai barang kemas lebih tinggi. Rugi lagi

6. Bila jual pulak harga emas tengah jatuh. Rugi lagi!

Setelah setahun menanggung beban upah simpan. Beliau tak mahu teruskan lagi simpanan di Ar-Rahnu. Beliau mati akal bagaimana nak cari duit RM5000 + upah simpan dan keluarkan emas tersebut dari Ar-rahnu. Kalau dibiarkan, nanti kena lelong. Lagi teruk. Boleh hilang modal terus.

Akhirnya beliau meminta pihak Ar-Rahnu untuk mencari pihak ketiga yang boleh membantu membeli emas beliau.

Setelah pihak ketiga menolong tebuskan barang tersebut (dan pihak ketiga beli emas tersebut), puan Azizah cuma dapat duit yang berjumlah RM400 sahaja.

Cuba anda bayangkan. Modal asal RM4,000. Tinggal RM400 ajer.

Ini adalah kerugian 90% daripada modal. Sangat besar bagi puan Azizah kerana beliau tidak bekerja. RM4,000 itu pun adalah duit simpanan selama ini.

p/s: Ada rakan Puan Azizah yang kerugian RM4000 kerana tidak mendapat emas. Wakil syarikat lesap.

 Kes iii: Selepas gadai, tak boleh bayar balik. Emas sangkut di dalam Ar-Rahnu. Upah simpan berjalan….

Anda baca email kat bawah.

tak_boleh_tebus_emas

Daripada emel ini, masalah timbul kepada kak Yati kerana:

1. Duit hasil gadaian emas telah dibelanjakan ke tempat lain. Dah abis :(

2. Bila tiada wang untuk tebus, maka kak Yati terpaksa menanggung upah simpan

3. Dah 2 tahun bayar upah simpan, modal masih tak ada. Kesian kat kak Yati.

4. Sampai bila kak Yati nak tanggung upah simpan nie?

5. Nak overlap? tambah hutang? nanti lagi susah.

6. Emas 37.5 gram itu tidak banyak membantu sebab nilainya kecil.

Kalau digadaikan pun, nilainya cuma boleh membantu menampung upah simpan

Antara jalan penyelesaian yang dicadangkan kepada kak Yati adalah:

1. Akak ikhtiarkan untuk cari pendapatan sampingan, buat business part-time ke, online business ke untuk dapat income. Income ini boleh guna untuk bayar upah simpan dan sebagai modal untuk penebusan. Tak lah sakit sangat berbanding kena tanggung upah simpan menggunakan duit gaji.

2. Kalau harga emas naik tinggi contohnya USD1900 atau USD2000 se Oz, akak jual emas nie kepada pihak ketiga. Tapi kena buat pengiraan dululah (nilai emas semasa tolak susutnilai, tolak upah simpan).  p/s: Akak tak perlu jual semua emas tu. Kalau saya di tempat akak, saya akan jual nilai emas yang cukup untuk lepaskan kesemua emas yang sangkut di Ar-Rahnu nie.

3. Kalau akak staff government dan boleh buat personal loan dengan interest rate less than 5%, then buat loan dan langsaikan hutang di Ar-Rahnu. Sebab kos upah simpan di Ar-Rahnu adalah sekitar 9% ke 9.6% setahun. So gunakan hutang interest rendah untuk melangsaikan hutang yang mempunyai interest lebih tinggi.

Kesimpulan:

Setiap pelaburan memerlukan ilmu. Emas sangat menguntungkan, namun jangan tersalah langkah. Contoh diatas adalah cerita terbaik tentang kerugian yang dialami pelabur dan penyimpan emas.

Credit: En Syukor Hashim

artikel ini diambil dari laman web www.publicgoldsarawak.com

LAGI CERITA TENTANG EMAS

emasfaiz03

“Putrajaya: Johan Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa (MTQA) 2013 bakal membawa pulang hadiah jongkong emas seberat 350 gram (g) yang bernilai kira-kira RM70,000 selain wang tunai RM40,000, sijil penghargaan dan hadiah iringan.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khir Baharom berkata, pemberian hadiah jongkong emas itu ditaja Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) bagi menggantikan hadiah kereta Proton Preve yang dijanjikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) selaku penganjur, sebelum ini. Menurutnya, pemberian jongkong emas itu adalah pertama kali dalam sejarah penganjuran MTQA bertujuan memudahkan pemenang membawa pulang hadiah ke negara mereka. “Pemberian jongkong emas berkenaan kepada pemenang memudahkan mereka membawa pulang hadiah itu termasuk boleh dimasukkan dalam poket saja.

“Pada masa sama, kita berbuat demikian selepas mendapati kemungkinan kos pengangkutan dan penghantaran kereta Proton Preve ke negara diwakili juara kategori qari dan qariah MTQA adalah lebih tinggi berbanding nilai hadiah itu,” katanya pada sidang media selepas melancarkan logo dan setem kenangan sempena ulang tahun ke-55 MTQA di Masjid Putra di sini, semalam. Majlis perasmian MTQA ke-55 akan disempurnakan oleh Timbalan Yang Pertuan Agong merangkap Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur, malam ini.

Majlis penyampaian hadiah dijangka disempurnakan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu’adzam Shah, pada 6 Julai ini. Dalam pada itu, Jamil berkata, beliau gembira kerana sehingga kini seramai 76 peserta mewakili 45 negara termasuk Malaysia selaku tuan rumah, Brunei, Indonesia dan Thailand sudah mengesahkan diri untuk menyertai.”

Artikel di petik dari Harian Metro

Sumber- emasfaiz.blogspots.com

*PS : Lepas baca ni, mesti anda semua faham kenapa emas sangat penting… so apa tunggu lagi, jangan bazirkan masa anda… pelajari ILMU EMAS di blog ini dan di mana mana blog tentang emas

Ar Rahnu Di Pejabat Pos Malaysia

posemas

Percaya atau tidak Pos Malaysia bukan sekadar tempat kita beli Setem atau bayar bil-bil semasa.Ini memberi faedah kepada penggemar-penggemar Pajak Gadai Islam Ar-Rahnu.Walaubagaimana pun sebelum membuat sesuatu persiapkan diri kita dengan ILMU Ar-Rahnu ini.Jangan Tergadai semua nanti.

Setelah Agro Bank memperketatkan untuk Pajak Gadai mereka, semakin banyak alternatif yang boleh digunakan oleh penyimpan-penyimpan emas ini.Lepas ini sambil bayar bil bolehlah bawa barang kemas sekali.

Pos Malaysia Berhad ( Pos Malaysia ) dan Bank Muamalat Malaysia Berhad memeterai perjanjian bagi membentuk kerjasama strategik dalam menawarkan perniagaan Pajak Gadai Islam ( Ar-Rahnu ) kepada orang ramai di cawangan Pos Malaysia terpilih.

Sebagai permulaan [email protected] akan mula beroperasi di cawangan Pos Malaysia di Bandar Baru Bangi dan Pejabat Pos Besar Kuala Terengganu.Pos Ar-Rahnu Sdn Bhd akan memperluaskan perkhidmatan itu di 50 cawangan Pos Malaysia di seluruh Malaysia dalam tempoh setahun.

CCI11022014

Q & A

AR-RAHNU

1. Apakah jenis emas yang diterima untuk gadaian?
Semua jenis barang kemas diterima KECUALI jongkong dan syiling emas.

2. Mutu emas manakah yang diterima untuk gadaian?
Mutu emas tidak kurang dari 75%.

3. Adakah barang kemas yang mempunyai permata boleh digadai?
Ya, tetapi jumlah berat permata (anggaran) akan ditolak untuk membuat gadaian. Bergantung kepada budi bicara penilai.

4. Kenapa Pos Ar-Rahnu Sdn Bhd menerima barang emas yang mempunyai permata sedangkan Ar-Rahnu di bank-bank lain tidak menerimanya?
Kerana Pos Ar-Rahnu Sdn Bhd menggunakan tiga kaedah untuk menguji emas:
-Kaedah timbang air;
-Kaedah gores pada batu menguji;
-Kaedah menggunakan asid.

5. Berapakah nilai minima gadaian?
Nilai minima gadaian adalah RM100.00 dari nilai emas.

6. Berapa kadar upah simpan yang diambil?
Di antara RM0.60 hingga RM0.80 (sebulan) bagi setiap RM100 nilai emas bergantung kepada nilai semasa dan tempoh pinjaman.

7. Cara pembayaran balik pinjaman.
-Tebus penuh;
-Tebus sebahagian
-Bayar ansur
-Bayar upah apabila cukup tempoh enam bulan.

8. Berapa lama tempoh pegangan barang yang digadai?
Tempoh matang bagi pembayaran upah adalah enam bulan. Jika pelanggan ingin melanjutkan tempoh gadaian selama 6 bulan berikutnya, pelanggan perlu membayar kadar upah bagi tempoh gadaian enam bulan sebelumnya. (Nota: Upah belum ditolak dari nilai pinjaman asal )

9. Berapakah kadar pegangan nilaian emas (sandaran untuk gadaian)?
Kadar pegangan nilai emas adalah mengikut nilai pasaran emas semasa.

10. Berapakah had pinjaman bagi seorang pelanggan?
-Had pinjaman adalah sehingga 80% (tertakluk kepada terma dan syarat yang ditentukan)
-Jumlah pinjaman maksimum bagi setiap pelanggan: RM30,000 (pada hari yang sama)
-Jumlah pinjaman terkumpul bagi setiap pelanggan: RM100,000.00.

11. Bagaimanakah cara yang perlu dilakukan sekiranya surat gadaian pelanggan hilang?
-Aduan perlu dibuat segera oleh Penggadai (wakil tidak dibenarkan) kepada cawangan [email protected] di mana gadaian dibuat
-Penggadai dikehendaki mengisi borang Aduan Surat Gadaian Hilang dan hendaklah mendapatkan pengesahan Pesuruhjaya Sumpah
-Pelanggan perlu datang semula ke cawangan [email protected] bersama dokumen di atas (item ii.) bagi mendapatkan salinan surat akuan gadaian.

12. Berapa lamakah tempoh untuk mendapatkan salinan surat gadaian?
Serta-merta jika kesemua dokumen seperti di no.11 (i, ii dan iii) lengkap diperolehi.

13. Adakah penebusan boleh dilakukan oleh wakil (selain dari penggadai asal)?
Ya, penebusan boleh dibuat dengan membawa Surat Gadaian Asal, Kad Pengenalan Diri Wakil (asal), Surat Kebenaran daripada Penggadai dan Salinan Kad Pengenalan Diri Penggadai. Wakil mestilah warganegara Malaysia. Penggadai akan dihubungi untuk pengesahan.

14. Bolehkah barang yang digadai (kuantiti yang lebih daripada satu)ditebus sebahagian?
Boleh, dengan syarat upah keseluruhan bagi gadaian yang dibuat perlu dijelaskan terlebih dahulu. Baki emas yang belum ditebus akan dinilai semula dan surat pajakan baru akan dikeluarkan.

15. Syarat-syarat gadaian dan dokumen yang perlu dibawa?
-Hadir sendiri
-Emas sahaja
-Warganegara Malaysia
-Berumur 18 tahun dan ke atas;
-Bawa pengenalan diri MyKad/ lesen memandu/ passport;

16. Adakah tambahan pinjaman boleh dilakukan?
-Boleh, jika penggadai tidak mengambil nilai gadaian maksimum yang dibenarkan iaitu RM100,000.00;
-Penggadai perlu membayar upah yang dikenakan bagi gadaian yang dibuat sebelum ini;
-Wakil tidak dibenarkan untuk membuat tambahan pinjaman.

17. Jika barang yang dilelong mempunyai baki, adakah pelanggan boleh menuntut baki tersebut?
Baki lelongan akan dipulangkan kepada pelanggan setelah ditolak kos upah.

18. Siapakah yang boleh dihubungi untuk sebarang pertanyaan lanjut?
Pelanggan boleh mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan [email protected] melalui:
-Laman web www.pos.com.my; atau
-Menghubungi talian khidmat pelanggan iaitu 1-300-300-300; atau
-Menghubungi Cawangan Pos Ar-Rahnu di Cawangan Pos Malaysia Bandar Baru Bangi di talian 03-89221261 / dan Kuala Terengganu di talian 09-6224760.

19. Bilakah waktu operasi [email protected]?
Mengikut waktu operasi pejabat pos iaitu 8.30 pagi sehingga 5.00 petang (kecuali cuti umum dan sabtu minggu pertama setiap bulan).

20. Berapakah bayaran/nilai yang perlu dijelaskan ketika barang gadaian dituntut/ditebus?
Bayaran adalah seperti semasa emas dipajakkan.

21. Bolehkah pelanggan membuat tambahan kepada nilai pajakan sedia ada sekiranya aduan ke atas kehilangan surat pajak terdahulu masih dalam proses?
Tidak.

22. Bolehkah pelanggan membuat pajakan baru sekiranya aduan ke atas kehilangan surat pajak terdahulu masih dalam proses?
Boleh, tetapi tertakluk kepada jumlah terkumpul setiap individu.

23. Apakah jaminan sekuriti yang boleh [email protected] tawarkan kepada Pelanggan yang membuat transaksi di sana?
Urusniaga adalah dilaksanakan dengan telus dan di hadapan pelanggan. Ruang operasi adalah dalam premis pejabat pos yang dilengkapi kelengkapan keselamatan. Pihak [email protected] menekankan pematuhan kepada standard operasi dalam operasinya.

sumber – http://www.pos.com.my/pos/personal/help/ArRahnu.aspx

 

Cara mengambil untung guna ETA ( Behind Scene ) Konservatif

emas-dari-lombong

Ingat lagi ETA yang kawe cerita dulu, kalau tak ingat boleh baca disini, kat sini kawe share sikit cara konservatif untuk jana keuntungan dari ETA di sebalik tabir untuk emas 916 ..kalau sebelum ini emas 999, jadi hari ini emas 916 atau emas perhiasan..

Maksud kawe kali ini, pengelola guna wang ETA sebagai modal untuk beli barang kemas 916 pada harga borong, kalau beli 10g, 30gram xkanlah dapat murah kan, nak ada modal RM165k pun bukan semua orang ada, so terpaksalah buka ETA untuk pinjam modal sekejap dan nnti akan pulang balik

Macam mana nak buat duit melalui kaedah konservatif emas 916 ni tanpa skill 4 kotak, lipat melipat dan sontot menyontot ke singapura sebagainya.. mesti ada cara kan jerung2 duduk ajar semua tu, kat sini kawe buat contoh satu

contohnya, Shamsul (bukan nama sebenar, tiada kaitan dengan sapa2) buka eta 1kg harga hari ini (MKS pamp suisse ) RM125/gram, jadi ETA7 adalah RM120/gram ( tolak 5) standard rate ETA

jadi total wang terkumpul Shamsul RM120,000 dari kuota 1kg, shamsul pun pergi ambil emas 916 dari kilang contohnya mutu 0.935 tanpa upah shamsul dapat 1069gram emas 916

(shamsul ni mestilah ada modal sikit, xkan semua pakai modal pelanggan, jemmlah mcm tu, jadi duit yang dpt tu campur duit sendiri sikit bolehlah beli dr MKS ke RHB ke bar 999.9 1kg

contoh perkiraan:

Modal beli bar 1kg RM125,000 , tukar ke barang kemas 916 dapat 1069gram

Harga modal emas 916 sekarang RM116.87 , tanpa upah (harga mks x 0.935)

Jadi selepas dapat barang-barang  kemas itu, shamsul pun jual kepada pasaran dengan mutu 0.988 + upah RM4/gram

jadi harga shamsul jual sekarang RM125/gram x 0.988 + RM4/gram = RM127.50/gram,

dengan teknik blasting, seminar, spam, atau mulut2 ke mulut shamsul dapat habiskan produk emas itu dalam masa seminggu, jadi berapa keuntungan shamsul dapat dengan cara konservatif ini

Contoh Perkiraan:

Jumlah gram= 1076gram, harga jual = RM127.50/gram, harga modal RM116.87/gram

Total shamsul dapat selepas jual semua emas = (127.50/g x 1076gram = RM137,190.00 untuk satu pusingan seminggu

Jadi cash ada ditangan shamsul sekarang RM137,150

So berapa kena bayar balik kepada peserta ETA yang nak pamp 100g (contoh harga MKS masih lagi 125/gram) jadi untuk 10 pamp kena belanja RM125,000

Untungnya?

Cash ditangan RM137,190 – modal beli balik pamp RM125,000 = RM12,190.00, jadi agak2 shamsul untung tak? ini baru eta7, belum kira eta14, eta21, eta30

Tapi ini baru teknik koservatif, belum lipat-melipat, arrahnu, masuk kotak keluar kotak, bai al wafa, agent, kuda terbang, rania, wakalah…ada nasib baik.. dpt jual harga fgjam beberapa gram dan sebagainya, mungkin berganda untung..

ps: Gambar diatas adalah dari video belakang tabir penghasilan jongkong emas 5-10 kilo yang dikeluarkan dari lombong emas Kibali (lombong emas terbesar di afrika)  yang bernilai RM2.34 bilion setahun. bila dah lipat banyak kali buat eta, bolehla beli lombong pula, lombong2 emas di Malaysia yang ada pun, bukan milik kita,

Pusat Sehenti Pos Bakal Monopoli Perniagaan Emas

Pos Arrahnu Sdn Bhd dijangka akan membuka pusat sehenti emas bermula Disember ini, dimana mereka bukan sahaja menerima gadaian emas arrahnu malah bakal menjadi pusat menjual & membeli emas dibawah satu bumbung.

Jika sebelum ini Pos Arrahnu cuma menyediakan servis gadaian arrahnu, penubuhan pusat sehenti diatas bermaksud Pejabat Pos kini boleh membeli dan menjual emas, selain khidmat mencuci, menilai dan peti simpan deposit.

Dengan kekuatan modal Arrahnu Pos walaupun baru setahun beroperasi, sangat tidak menjadi masalah kepada mereka untuk menjadi peneraju pasaran emas, malah mungkin dapat memonopoli perkhidmatan emas sepenuhnya. Setakat Sept 2014, dilaporkan Arrahnu pos telah mengeluarkan modal pinjaman sebanyak 283juta, dan dijangka 500 juta untuk tempoh masa 2 tahun akan datang

Abdul Razak Mohd Kadir yang  merupakan legasi Habib Jewel & Arrahnu Express (dimiliki Habib Jewel) berjaya membawa Pos Arrahnu terlalu laju dihadapan dan bakal memonopoli jual beli emas dalam negara. Jika kewujudan Pasaraya Hypermarket seperti Tesco , Ikea menutup ruang perniagaan peruncit kecilan, tidak pasti dengan kedatangan big player ini akan memberi tempias kepada peniaga emas kecil-sederhana (IKS)

abdul-razak-kadir

Artikel dari MyGazzette 

Pos Ar Rahnu Sdn. Bhd. dijangkakan mampu menjadi peneraju pasaran pajak gadai Islam dalam tempoh lima tahun akan datang disokong oleh perkhidmatan yang lebih baik serta mudah berbanding pesaing-pesaingnya.

Ketika ini, syarikat yang baharu berusia setahun lebih itu sudah mempunyai 75 cawangan di pejabat-pejabat pos di seluruh negara dan berada pada kedudukan kelima di belakang pesaing-pesaingnya yang sudah lama bertapak di dalam industri tersebut.

Naib Presiden Kanan Pos Ar Rahnu, Abd. Razak Mohd. Kadir berkata, syarikat tersebut mampu menguasai pasaran dengan lebih meluas tanpa bergantung kepada pertambahan cawangan, sebaliknya penawaran kadar pinjaman sehingga 75 peratus daripada kadar marhun, upah simpan yang rendah iaitu 75 sen bagi setiap gram sebulan, perlindungan insurans 100 peratus kepada barang gadaian serta tiada yuran atau caj tersembunyi menyebabkan lebih ramai pelanggan beralih kepada syarikat tersebut.

“Peningkatan pasaran tidak semestinya harus melalui pertambahan cawangan kerana ketika ini kami beroperasi di pejabat-pejabat pos terpilih dan untuk menambah cawangan, kita perlu sedar ada beberapa ciri yang perlu diambil kira dan tidak semua pejabat-pejabat pos tersebut sesuai untuk dijadikan kedai Ar Rahnu @ Pos.

“Ciri-ciri keselamatan sesebuah pejabat pos adalah perkara paling penting kerana ini melibatkan barangan berharga selain daripada lokasi pejabat pos di mana Ar Rahnu @ Pos lebih berminat kepada kawasan yang mempunyai penduduk Melayu dan India yang ramai kerana sasaran pasaran lebih besar di situ,” katanya kepada MalaysiaGazette di sini.

Abd. Razak yang mempunyai pengalaman luas di dalam bidang emas dan barangan kemas itu berkata, bagi mengukuhkan kedudukan, Ar Rahnu @ Pos turut menawarkan perkhidmatan lain selain pajak gadai antaranya perkhidmatan mencuci emas, peti keselamatan deposit serta membuat pernilaian terhadap logam berharga itu.

Pos Ar Rahnu katanya, akan membuka pusat sehenti yang berkaitan dengan emas dan barangan kemas pada Disember ini bagi memudahkan pelanggan untuk bukan sahaja melakukan pajak gadai malah turut membeli dan menjual logam berharga itu di bawah satu bumbung.

“Dengan kakitangan yang berpengalaman dalam bidang emas dan perhiasan, beliau yakin pusat sehenti itu dapat memikat hati pelanggan sekali gus mengukuhkan penguasaan pasaran syarikat tersebut.

“Jenama Pos Malaysia sendiri sudah cukup kuat untuk ‘menjual’ perkhidmatan Ar Rahnu yang kami tawarkan dan semenangnya sudah menjadi trend di dunia sekarang apabila syarikat pos tidak lagi hanya bergantung kepada pendapatan berasaskan mel.

“Maka saya rasa dengan pengembangan perniagaan Ar Rahnu yang kami jalankan ketika ini serta perkhidmatan-perkhidmatan berkaitan emas dan perhiasan yang lebih baik daripada pesaing, saya yakin kami mampu mencapai kejayaan dalam masa yang lebih singkat,” katanya sambil menambah semua kakitangan di Ar Rahnu @ Pos mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun di dalam bidang emas dan perhiasan.

Ini membolehkan mereka melakukan pernilaian emas dengan lebih cepat selain mampu mengelakkan daripada ditipu oleh pelanggan yang tidak bertanggung jawab.

Tambah beliau, kepakaran petugas-petugas Ar Rahnu @ Pos membolehkan mereka menerima barangan kemas yang ditatahi permata berharga yang pada kebiasaannya tidak diterima oleh syarikat-syarikat Ar Rahnu yang lain.

Menurut Abd. Razak, kesedaran tinggi orang ramai terhadap pinjaman mudah menerusi cagaran emas secara Islam ini memberi prospek yang baik kepada perniagaan Ar Rahnu.

Rahsia Manipulasi ETA – Untung Atau Tidak?

hargaemas-trading-eta-emas

ETA adalah salah satu teknik yang sering disebut-sebut dapat memberi keuntungan kepada peniaga emas. ramai peniaga emas sebenarnya terkandas kerana kekurangan modal untuk menyimpan emas dan menjual pada skala besar, contohnya tidak banyak kedai emas dapat menjual lebih 1 kilo emas sehari, biasanya pada skalar besar 1-5 kilo sehari ini dilakukan oleh supplier & kilang emas dengan margin untung yang rendah, samada RM0.50/gram ataupun RM1/gram.

Dengan menggunakan ETA, peniaga emas dapat meminjam wang dari pembeli untuk tempoh masa tertentu bagi transaksi singkat samada harian atau mingguan dan pada masa yang sama memberi peluang kepada pembeli membeli emas pada harga jauh lebih murah.

Bagaimana proses membekal emas berlaku? peniaga emas biasanya mempunyai order dari pelanggan untuk dihantar, samada untuk tempahan harian kilo-kilo sehari atau untuk supply kepada kumpulan tertentu, biasanya pembekal emas berdaftar dengan MKS untuk mendapat harga murah dan kemudiannya menjual kedalam pasaran,

Bagaimanapun pada keadaan sekarang, pamp suisse boleh diperolehi dengan mudah dari tangan individu di fb pada harga lebih rendah.

Banyak program jual beli emas sekarang memerlukan pamp suisse, maka agent/sub-agent program memerlukan emas untuk urusniaga mereka, kekurangan masa agent-subagent untuk mencari emas yang murah menyebabkan mereka lebih berharap pada pembekal yang boleh memenuhi permintaan pelanggan,

Jadi disini banyak pihak yang tidak berlatarbelakangkan emas terlibat untuk membekal, dengan modal kurang, peniaga emas baru ini membuka kaedah ETA untuk menggunakan modal pembeli untuk menjana keuntungan transaksi harian dan pada masa yang sama memberi sedikit keuntungan kepada pembeli.

Simulasi Sebenar ETA : Ismail ingin membuat ETA 7 hari dengan 1 kilogram emas

(1) Ismail mempunyai modal RM150,000 untuk diniagakan dalam jual beli emas, langkah pertama Ismail perlu membeli emas dahulu. Jadi Ismail menghubungi Syarikat Hargaemas untuk membeli pada harga termurah contohnya RM130.00/gram, jadi jumlah semua sekali RM130,00.00 digunakan untuk membeli gold bar  100g pamp suisse x 10 keping

(2) Langkah kedua, ismail memajakkan emasnya didalam arrahnu dan mendapat pinjaman 70% sebanyak RM10,000 untuk setiap keping emas (rujukan harga Ar-rahnu 999 RM145/g, www.goldprice.my), jadi jumlah pinjaman yang diterima Ismail adalah RM100,000 untuk 10 keping emas pamp suisse

(3) Ismail membuka ETA tujuh pada harga RM125/g, maka ramai pembeli berminat dan membayarnya kedalam akaun Ismail Enterprise, jadi jumlah wang yang ada pada tangan ismail sekarang adalah RM245,000.00

 • Wang tunai belum digunakan : RM20,000
 • Wang Pinjaman dari Arrahnu: RM100,000
 • Wang diterima dari peserta ETA :RM125,000

(4) Untuk membuat keuntungan, Ismail menggunakan cash yang ada ditangannya untuk urusniaga jual beli emas yang cepat dalam masa 7 hari, Ismail mencari pamp-pamp suisse yang murah di forum-forum emas dan menjualnya dengan segera, dengan modal sebanyak RM245,000, Ismail dapat membeli maksimum 1.8kilo emas untuk setiap transaksi

(5) Katakan Ismail cuma mengambil untung RM1/g sahaja untuk setiap transaksi dan sehari cuma sempat urusniaga 1.8kilo sahaja emas, jadi Ismail berjaya  untung RM1800.00 sehari, jika 2 kali pusingan RM3600, atau 3 kali pusingan RM5400.00 untung dalam masa sehari

(6) Katakan dalam tempoh 7 hari itu Ismail berjaya melakukan transaksi 1.8kilo setiap hari, maka jumlah keuntungan diperolehi Ismail adalah RM1800 x 7kali bersamaan RM12,600.00 untung.

(7) Sampai masa 7 hari iaitu hari untuk pemulangan order ETA7 yang diterima, ismail mengeluarkan pamp dari arrahnu berjumlah RM100,000 + RM1080 (upah simpan) dan kemudiannya menyerahkan semua pamp tersebut kepada pembeli-pembeli yang menempahnya. Jom kira berapa keuntungan Ismail.

 • Jumlah wang Ismail pada hari terakhir urusniaga RM245,000 + RM12,600 = RM257,600
 • Jumlah wang dikeluarkan untuk menebus kembali emas dalam Ar-Rahnu RM101,080
 • Selepas serahan ETA7, jumlah wang Ismail menjadi RM156,520.00
 • Maka keuntungan bersih Ismail adalah RM6,520.00 dalam masa seminggu dengan hanya 1 pusingan transaksi dalam masa sehari (minimum)

Jika simulasi diatas diaplikasi kepada ETA14, ETA21 & ETA30, keuntungan adalah seperti berikut

Pemalar: (1) Pinjaman Arrahnu RM100,000  (2) Wang belum digunakan RM20,000 (3) Tebus barang dari Arrahnu RM101,080 (4) Untung transaksi harian RM1800/hari

 • ETA14  Wang diterima RM120,000.00 (RM120/gram) /  Untung transaksi RM25,200
 • Pada hari terakhir, Ismail mempunyai modal RM265,200.00,  maka jumlah bersih wang Ismail adalah RM164,120 (untung RM14,120)
 • ETA21 Wang diterima RM115,000 (RM115/g) / Untung transaksi = RM37,800.00
 • Pada hari terakhir, Ismail mempunyai modal RM272,800, maka jumlah bersih wang Ismail adalah RM171,720 (untung RM21,720)
 • ETA30 Wang diterima RM105,00 (RM105/g) / Untung transaksi = RM54,000
 • Pada hari terakhir, Ismail mempunyai modal RM279,000, maka jumlah bersih wang Ismail adalah RM177,920 (untung RM27,920.00)

Continue reading

Ar-Rahnu Pos Tolak Pamp, Apa Perlu Anda Buat?

posemas

Pemain baru arrahnu, Arrahnu Pos sejak semalam tidak lagi menerima pajakan gold bar Pamp Suisse (bar) dan juga barang kemas DEPB (Darul Emas Perak Berhad), ini bukan kali pertama Ar-Rahnu tidak menerima pajakan pamp suisse, sebelum ini pada 2011 Bank Rakyat, Arrahnu Exchange, Agrobank, Yapeim juga tidak menerima pajakan emas bar, jadinya untuk masa sekarang cuma Ar-Rahn, Arrahnu Express dan Arrahnu Bank Islam masih menerima pajakan gold bar selain arrahnu koperasi tentera dan koperasi-koperasi lain.

Apa kesan mereka yang telah pajak? tiada kesan apa-apa, cuma selepas tamat tempoh pajakan, biasanya anda tidak dapat menyambung lagi pajakan untuk tempoh 3 bulan atau 2 bulan lagi, anda kena keluarkan bar dengan segera atau mungkin arrahnu akan lelong.

Adakah harga emas akan jatuh? tidak, harga emas tidak akan jatuh kerana pengumuman ini, pergerakan harga emas tidak mempunyai kaitan lansung dengan arrahnu.

Adakah pelabur akan rugi? tidak jika keluarkan barang dengan segera dan  elak terus membayar upah simpan di arrahnu, malah Arrahnu Pos yang rugi sebenarnya.

Contohnya;

Jika upah simpan arrahnu untuk 100g emas adalah RM110/sebulan, dan ada 1000 orang pemajak, Arrahnu Pos dapat menjana keuntungan kira-kira RM110,000.00 sebulan dan jika 6 bulan, keuntungan diperolehi kira-kira RM660,000 iaitu separuh juta.Jumlah keuntungan yang agak besar kepada BOD Arrahnu Pos sendiri untuk tolak.

Kerugian ditolak oleh pemajak ini pernah memberi kesan kepada arrahnuX, agrobank dan sebagainya dalam kes-kes terdahulu, malah arrahnu tersebut pernah mengecapi keuntungan tinggi dari pajakan emas bar sebelum ini dan sekarang semakin sepi dengan pajakan kecil-kecilan. Pernah menjadi cerita, kaunter arrahnu hampir lengang setiap hari dan ini yang bakal terjadi kepada Ar-Rahnu Pos akan datang, kecuali emas-emas padu diterima kembali, diingatkan lagi, ada beberapa arrahnu kembali menaikkan jumlah pinjaman untuk menarik kembali pemajak.

Kenapa peniaga emas menggunakan perkhidmatan Ar-Rahnu?

Peniaga emas menggunakan arrahnu sebagai medium mudah untuk pinjaman dengan caj yang rendah (hanya 0.75% sahaja dari nilai marhun), ramai peniaga memanipulasikan perkhidmatan ini untuk menyimpan emas sementara sebelum dijual balik kepada program-program emas yang terancang, antaranya ETA yang menawarkan pulangan 2 kali ganda, kenaikan harga emas pada awal oktober ini sebenarnya banyak memberi keuntungan kepada peniaga apabila harga emas naik RM6-8/gram untuk upah simpan arrahnu (kalau dikira cuma 1.10/gram sebulan).

Kenapa arrahnu menolak pajakan bar?

Arrahnu menolak pajakan bar mungkin kerana arahan Bank Negara atau mungkin wujud tangan-tangan lain yang melihat teknik manipulasi ini merugikan perniagaan mereka, sebelum ini, biasanya adalah arahan Bank Negara.

Berapa ramai yang tersontot? Adakah rugi teruk?

Istilah tersontot kini semakin popular dalam pelaburan / atau jual beli emas sejak semalam, difahamkan ramai pembeli bakal tidak mendapat pulangan tinggi kerana modal mereka telah disontot oleh syarikat luar yang sebelum ini telah beberapa kali memberi pulangan tinggi, sama seperti kes geneva, setelah memberi pulangan demi pulangan syarikat pelaburan ini akan angkat kaki setelah mengumpul sejumlah besar modal pelabur, meninggalkan mereka yang mempunyai nama terkapai-kapai membayar keuntungan pelabur, bagaimanapun kerugian kali ini tidak seteruk geneva, cuma pembeli lost 20-30% sahaja, dan difahamkan pihak yang mengelolakan program tersebut akan menggantikan balik kerugian pelabur, cuma keuntungan “angan-angan” pembeli untuk return 2 kali ganda tidak dapat direalisasikan kali ini.

Bank negara mungkin sedang pening menyiasat pemanipulasian kali ini yang lebih advance jadi biarkan mereka terus bergelumang dalam misteri

Shahrul emas www.hrg.ms
0122301015

Ar-Rahnu Pos Jangka Tiada GST Untuk Pelaburan Emas

ar-rahnu-pos

Ar-Rahnu Pos Sdn Bhd menjangka kerajaan untuk mengecualikan cukai keatas  pelaburan logam berharga (IPM, Investment Precious Metal)  daripada Cukai Barangan dan Perkhidmatan.

Naib Presiden Kanan Abd Razak Mohd A Kadir berkata syarikat itu, bersama-sama dengan bank-bank yang menjual emas sebagai satu pelaburan, pemborong, dan peruncit, baru-baru ini bertemu dengan kerajaan bagi memmbincangkan pengecualian GST untuk emas pelaburan seperti jongkong emas dan dinar emas.

Bercakap kepada Bernama, beliau berkata jika cukai  enam peratus dikenakan ke atas emas, pelanggan akan melarikan diri ke Singapura, yang tidak mengenakan cukai ke atas logam yang berharga.

Pos Ar Rahnu mensasarkan asas pelanggannya meningkat kepada 96,000 pada tahun kewangan berakhir 31 Mac, 2015 daripada 48,000 pada masa ini, pada permintaan yang tinggi di pasaran tempatan terutama di Sabah yang, dengan empat cawangan, menyumbang 10 peratus kepada keuntungan syarikat.

Sehingga 31 Mac 2014, Pos Ar Rahnu telah mengeluarkan RM283 juta pinjaman kepada pelanggan.

Ia mempunyai 75 cawangan di pejabat pos terpilih dan berunding dengan peserta industri untuk mengembangkan perkhidmatannya untuk menjual barang kemas.