Melabur Emas Mengikut Syariah

ba_04.1Umat Islam perlu mengembalikan fungsi asas emas sebagai mata wang dan aset simpanan. – Gambar hiasan

EMAS pada sepanjang zaman dianggap sebagai simbol kekayaan, kemasyhuran dan kecantikan. Dalam sejarah ekonomi Islam, emas merupakan mata wang dan aset simpanan yang baik.

Teks al-Quran dan hadis banyak menjelaskan kepentingan emas dalam kehidupan manusia. Emas dirujuk sebagai mata wang dinar dalam firman-Nya: Dan di antara ahli-ahli kitab, ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, dia akan mengembalikannya (dengan sempurna) kepada kamu dan ada pula di antara mereka, yang kalau engkau amanahkan menyimpan hanya satu dinar sahaja pun, dia tidak akan mengembalikannya kepada kamu, kecuali kalau kamu selalu menuntutnya. (ali-‘Imran: 75)

Selain digambarkan sebagai harta kekayaan dalam surah ali-‘Imran: 14 dan 91, al-Nisa’: 20, al-Taubah: 34, al-Zukhruf:33-35, al-Quran juga mendedahkan emas akan kekal sebagai barang berharga sehingga hari akhirat seperti dalam surah al-Israk: 93, al-Kahfi: 31, al-Hajj: 23, al-Faathir:33, al-Zukhruf: 53, al-Zukhruf: 71 dan al-Insan: 21.

Selain dijadikan barang kemas, emas juga menyimpan kekayaan yang paling unggul. Ini kerana ia tidak boleh dibinasakan dan tidak hilang nilainya. Malah, nilainya sentiasa meningkat dalam jangka masa panjang.

Ini dibuktikan dengan kenaikan harga emas daripada RM1,740.65/per aun kepada RM5,890.93/per aun, iaitu kenaikan sebanyak 238 peratus harga emas dalam tempoh lima tahun (2006 hingga 2011) atau secara purata kenaikan setahun adalah 48 peratus.

Kebenaran emas sebagai penyimpan nilai yang stabil boleh disaksikan melalui nilainya yang hampir sama sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang.

Dalam sebuah hadis daripada Syahib bin Garqadah berkata: Saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahawa Nabi SAW memberikan wang satu dinar kepadanya agar dibeli seekor kambing untuk beliau, lalu dengan wang satu dinar tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung. (riwayat al-Bukhari)

Hadis ini menjelaskan harga seekor kambing pada zaman Rasulullah SAW lebih kurang satu dinar. Agak menarik, kestabilan harga emas terbukti dengan harga seekor kambing pada zaman kini juga lebih kurang RM750 atau satu dinar (bersamaan nilaian 4.25 gram emas).

Namun, akibat pelbagai hambatan ekonomi dunia fungsi dinar emas kini telah berubah kepada suatu komoditi yang diniagakan.

Perubahan landskap ekonomi dunia juga menimbulkan keghairahan di kalangan umat Islam di negara kita untuk melakukan urus niaga terhadap emas dalam bentuk pelaburan sama ada bentuk fizikal seperti siling, jongkong, barang kemas atau dalam bentuk akaun pelaburan emas.

Situasi ini menyebabkan kadang-kadang menyebabkan masyarakat yang lupa batas-batas syariah berkaitan urus niaga emas, terutama terjebak dengan amalan riba yang haram dan dikutuk dalam Islam, tidak memenuhi syarat kontrak dan sebagainya.

Mengikut muamalat Islam, urusniaga jual beli emas adalah termasuk dalam kontrak al-Sarf, iaitu jual beli mata wang. Maksudnya, kita membeli atau menjual emas dengan menggunakan mata wang seperti ringgit atau dolar.

Secara umum, urus niaga emas hendaklah memenuhi syarat utama kontrak al-Sarf yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat oleh ‘Ubadah bin al-Samit: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam, perlu sama, timbangan sama dan diserah tangan segera. Jika berlainan jenis, juallah seperti mana kamu kehendaki selagi ia serahan segera (tidak bertangguh). (riwayat Muslim, Abu Daud, al-Nasai, dan Ahmad).

Hadis ini menjelaskan syarat transaksi emas dengan mata wang iaitu:

Serahan (qabd) barangan emas dan harga berlaku antara penjual dan pembeli (atau wakilnya) dalam majlis akad sebelum berpisah. Serahan emas oleh penjual boleh berlaku dalam bentuk hakiki (serahan fizikal emas) atau secara hukmi (penguasaan dan kemampuan mengendali/tasarruf ke atas emas oleh pembeli).

Serahan harga oleh pembeli pula boleh berlaku melalui pembayaran tunai, cek, kad debit atau kad kredit. Serahan ini mestilah berlaku dalam satu majlis akad antara penjual dan pembeli (atau wakil) sama ada melalui pertemuan fizikal, khidmat pesanan ringkas (SMS), telefon atau emel.

n Serahan barangan emas dan harga hendaklah berlaku secara on the spot tanpa ada sebarang tempoh penangguhan masa. Justeru, pembelian emas secara bayaran ansuran atau hutang tidak dibenarkan syarak.

Walaupun begitu, kontrak jual beli emas yang melibatkan pembayaran cek atau pemindahan wang yang memerlukan tempoh matang seperti tiga hari bekerja dianggap masih belum berlaku akad tersebut hinggalah penjual mendapat bayarannya.

Apabila mendapat bayaran, kontrak akan berlaku dan penjual hendaklah menyerahkan emas kepada pembeli serta merta.

Suatu perkara yang penting dalam jual beli emas adalah berkaitan lock price (kunci harga), iaitu pembeli meletakkan perjanjian (wa’d) untuk membeli atau menjual pada harga tertentu.

Maksudnya, walaupun harga emas naik atau turun, pembeli dapat membelinya dengan harga yang telah dikunci tersebut.

Berhubung dengan perkara ini, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah memberikan panduan seperti berikut:

Wa’d boleh dimasukkan dalam pelaburan emas, selagi mana ia adalah wa’d dari sebelah pihak dan bukannya muwa’adah dari kedua-dua belah pihak. Contoh aplikasi wa’d dalam konteks ini adalah membuat purchase order, iaitu pelanggan membuat perjanjian untuk membeli emas dengan harga tertentu.

Perjanjian pembelian ini dinamakan ‘kunci harga’. Sekiranya proses kunci harga adalah menyamai proses akad jual beli, ia tidak dibenarkan kerana akan berlaku penangguhan.

Selain itu, terdapat beberapa syarat-syarat lain terutama tentang fizikal emas dan harga yang mesti diambil berat oleh pelabur-pelabur emas, antaranya :

– Emas hendaklah wujud, dimiliki penuh oleh penjual dan boleh diserahkan kepada pembeli sekurang-kurangnya dalam tempoh uruf (kebiasaan);

– Emas hendaklah diketahui sifat fizikal, timbangan berat dan ketulenannya sama ada melihat sendiri fizikalnya atau melalui contoh pesanan.

– Nilai harga emas hendaklah diketahui dan dipersetujui oleh penjual dan pembeli.

– Kontrak jual beli hendaklah dilakukan atas dasar persetujuan dan keredaan, tanpa wujudnya sebarang paksaan, tipu helah atau sebarang penyembunyian keaiban.

Akhirnya, perlu diingatkan bahawa umat Islam perlu mengembalikan fungsi asas emas sebagai mata wang dan aset simpanan.

Jika terlibat dalam pelaburan emas yang menjanjikan bahagian sementara. Seharusnya kita tidak terjebak dengan amalan yang dilarang syarak seperti riba, perjudian, spekulasi, penipuan dan sebagainya.

sumber : ww1.utusan.com.my

Emas # Berat dan Timbangan

timbangan

1 kg bersamaan dengan
= 1000g = 32.15 troy oz = 235.29 dinar = 336.13 dirham

1 troy oz bersamaan dengan
= 31.1g = 1.1 oz = 7.32 dinar = 10.45 dirham

1 oz bersamaan dengan
= 28.35g = 0.91 troy oz = 6.67 dinar = 9.53 dirham

1 pennyweight (dwt) bersamaan dengan
= 1.55517384 grams

1 dinar bersamaan dengan
= 4.25g = 0.14 troy oz = 0.15 oz = 1.43 dirham

1 dirham bersamaan dengan
= 2.975g = 0.096 troy oz = 0.105 oz = 0.7 dinar

1 nifsu bersamaan dengan
= 1.4875g = 0.0478 troy oz = 0.0525 oz 0.35 dinar = 0.5 dirham

** {{ 12 uqiyah = 500 dirham; nasya = 1/2 uqiyah}} **

1 uqiyah bersamaan dengan
= 123.958g [Pengiraan = 500 dirham / 12 uqiyah X 2.975g]
= 3.99 troy oz = 4.37 oz = 29.17 dinar = 41.67 dirham = 2 nasya

1 nasya bersamaan dengan
= 61.979g = 1.99 troy oz = 2.19 oz = 14.58 dinar = 20.83 dirham

** – Sumber HR. Muslim
Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah, isteri Nabi SAW, “Berapakah nilai mahar yang diberikan Rasulullah?
Aisyah menjawab, “Mahar yang baginda diberikan untuk isteri-isterinya sebesar 12 uqiyah dan nasya. Aisyah berkata, Apakah engkau tahu apakah nasya itu?
Aku berkata, “Tidak?
Kata Aisyah, “Nasya adalah ½ uqiyah. Maka nilainya sekitar 500 dirham. Demikianlah mahar Rasulullah untuk isteri-isterinya.

Kepelbagaian Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Emas; Adakah ianya khilaf?

barang_kemas

Salah satu Riba yang melibatkan emas dan lain-lain barang ribawi ialah riba al-nasiiah dan al-yad. Iaitu penangguhan penyerahan salah satu item ribawi sama ada harga atau barang.

Berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Sama ada di kalangan ulama silam atau sesama ulama kontemporari.

Pandangan Pertama
Mengharamkan secara mutlak sebagaimana yang tercatat dalam sirah. Gabenor Syam iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan mengecualikan emas perhiasan daripada kategori barang ribawi. Bila Khalifah Umar bin Al-Khattab mengetahuinya… baginda meminta fatwa itu ditarik balik. Pandangan pihak yang menerima fatwa ini ialah emas adalah barang ribawi. Tak kira dalam apa bentuk sekali pun. Ini adalah pandangan khalifah Umar yang memang punya authority untuk mengeluarkan fatwa dan hukum. Pandangannya juga tidak dibantah oleh para sahabat nabi yang lain. Malah mereka mempertahankannya. Maka berlakulah ijmak sahabi.

Pandangan Kedua
Pandangan yang diguna pakai dan menjadi fatwa rasmi kerajaan Malaysia ialah …. hanya emas jongkong dan dinar yang mempunyai ‘ilah ribawi kerana fungsinya sebagai matawang. Manakala barang-barang kemas terkeluar daripada ‘ilah ini. di bawah tajuk perimeter syariah pelaburan emas. Baca di sini.

Asas kepada pandangan ini ialah pandangan Garbenor (Khalifah kemudiannya) Muawiyah yang memang lebih arif tentang selok-belok perniagaan. Dan juga pandangan Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim. Walaupun ada yang tidak bersetuju dengan perjalanan hidup Ibnu Taimiyyah, namun yang dilihat ialah kaedah beliau meng’istinbat’ hukum. Barang kemas dikira sebagai barang siap… komoditi yang diperdagangkan sama seperti kereta … motosikal dan sebagainya.

Begitu juga pandangan Sheikh Yusuf Al-Qaradhawi. Menurut beliau… emas perhiasan terkeluar daripada item ribawi. Bukanlah kerana tiada riba padanya. Tapi kerana faktor ‘umum al-balw’ (maksiat yang sukar dihindar).

Pandangan pihak yang menerima fatwa ini ialah riba boleh berlaku jika melibatkan jual beli emas jongkong atau dinar sebab fungsinya sebagai maawang. Sekiranya hanya melibatkan barang kemas… tidak berlaku riba.

Pandangan Ketiga
Riba hanya berlaku jika ianya melibatkan pertukaran emas dengan emas. Jika emas dengan kertas (wang fiat) tidak berlaku riba sebab kertas bukan barang ribawi. Golongan ini menerima wang fiat sebagai ‘ilah laku ditukar dengan barangan je. Yang lain takde. Kalau dulu memang ya…. duit mewakili emas yang disimpan sebagai rizab. Tetapi selepas tahun 1971, wang kertas dipisahkan terus daripada emas. Ia diapungkan mengikut pasaran. Nilai yang ada padanya adalah nilai yang dipaksakan. Bukan nilai intrinsik. Kalau koyak atau hangus langsung tak laku. Duit Bhat atau Rupiah…. boleh ke buat beli emas di sini? Memang tak boleh. Wang Fiat setaraf dengan duit kulit siput pada masa dahulu. Penjelasan lanjut di sini.

Pihak yang berpegang dengan pandangan ini tidak menerima wang kertas sebagai item ribawi atau matawang yang dikiaskan kepada emas.

Setelah diteliti…. Hanya sedikit ulama yang berpandangan begini. Itupun atas kapasiti peribadi. Bukan atas pertubuhan yang bersifat akademik atau yang diberi authority mengeluarkan hukum.

Adab bila berlaku khilaf ialah kita berlapang dada dan cuba mencari pandangan dan hujah yang menghampiri sunnah.

Dengan rendah diri… penulis menghormati pandangan semua hujah-hujah di atas. Bukan calang-calang orang yang mengeluarkan pandangan tu. Namun, pandangan yang dipegang adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh JAKIM. Tanpa mengurangkan penghormatan kepada tokoh-tokoh yang mempunyai pandangan berbeza. Sekian.

sumber – emasnperak2u.blogspot.com

Riba Dalam Urusniaga Jual Beli dan Hutang

jual-beli-emas-periuk-nasi-emas

oleh SABREE HUSSIN

Sebelum kita bincangkan dengan lebih mendalam tentang riba, kita akan telusuri terlebih dahulu serba sedikit secara ringkas maksud bagi istilah riba ini.

Semoga selepas ini, para pembaca, dan pelawat sekalian akan memperoleh penjelasan yang lebih baik berhubung isu riba. In Shaa Allah, saya tak ada gunakan istilah arab atau hal-hal yang terlalu teknikal sehingga pembaca rasa susah nak faham.

Sila teruskan pembacaan ya. Anda mungkin dapat menyelamatkan diri anda daripada mendapat azab yang pedih diakhirat nanti. Wallahua’lam

Maksud Riba
Lebihan dari segi kuantiti, pertambahan, peningkatan melebihi daripada jumlah asal.

Kategori Riba
Riba boleh dibahagikan kepada empat (4) jenis, dua (2) daripadanya terhasil daripada urusniaga melibatkan hutang dan dua lagi daripada urusniaga berkaitan jual beli.

Riba daripada urusniaga Hutang:

1. Riba Qardh: Apa-apa faedah yang telah ditentukan oleh pemberi hutang kepada peminjam seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian pinjaman atau kontrak pinjaman yang mana peminjam perlu menjelaskannya.

Contoh – Interest yang perlu dibayar dalam mana-mana perjanjian pinjaman

2. Riba Jahilliyah: Sebarang lebihan dari segi pembayaran keatas hutang asal sebagai penalti yang dikenakan keatas peminjam disebabkan oleh kegagalan untuk melakukan pembayaran balik dalam tempoh yang ditetapkan.

Contoh: Interest yang dikenakan keatas pemegang kad kredit yang melakukan kelewatan dari segi pembayaran

Riba daripada urusniaga jual beli:

1. Riba Al-Fadl: Apa-apa kuantiti tambahan atau lebihan hasil dari penambahan yang tak seimbang dari timbangan dan ukuran yang melibatkan pertukaran barangan ribawi dari jenis yang sama. (Faktor kuantiti)

2. Riba An-Nasiah: Sebarang penangguhan yang berlaku terhadap pertukaran yang melibatkan barangan ribawi dari jenis dan kategori yang sama. (Faktor masa)

Barangan Ribawi dapat dikelaskan kepada dua kategori berdasarkan hadis nabi:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam (ditukarkan) sesama jenis, pada kadar yang sama, secara tunai (spot), sekiranya berlainan jenis, maka jual belilah sesuka hatimu selama mana ia adalah pertukaran tunai.” – (Muslim, Abu Daud, al-Nasai, dan Ahmad)

Kategori Pertama: Matawang

1. Emas

2. Perak

3. Matawang (RM, USD dll…)

Kategori Kedua: Makanan Asas

1. Gandum

2. Barli

3. Tamar (kurma)

4. Garam

Dari situ juga kita dapat mengetahui ada peraturan khas yang perlu kita FAHAMI dan IKUTI apabila melakukan transaksi yang melibatkan barangan Ribawi.

Peraturan dalam transaksi melibatkan barangan Ribawi

1. Jika transaksi melibatkan pertukaran antara barangan ribawi dari KATEGORI YANG SAMA dan JENIS YANG SAMA

Contohnya emas dengan emas, gandum dengan gandum atau tamar dengan tamar

Pertukaran mesti dilakukan pada masa yang sama (on the spot) dan kuantiti mesti sama tanpa mengambil kira soal kualiti.

2. Jika transaksi melibatkan pertukaran antara barangan ribawi dari KATEGORI YANG SAMA tetapi JENIS YANG BERBEZA

Contohnya antara emas dengan perak, beras dengan gandum, garam dengan kurma

Pertukaran mesti dilakukan pada masa yang sama (on the spot) tetapi kuantiti tidak perlu sama banyak.

3. Jika transaksi melibatkan pertukaran antara barangan ribawi dari KATEGORi YANG BERBEZA dan JENIS YANG BERBEZA

Contohnya antara emas dengan gandum, RM dengan kurma, perak dengan barli

Pertukaran boleh dilakukan sama ada pada masa yang sama atau ditangguhkan dari segi pembayaran.

Kuantiti juga boleh SAMA atau berbeza

4. Jika transaksi melibatkan pertukaran antara barangan ribawi dengan bukan ribawi atau, antara barangan bukan ribawi dengan barangan bukan ribawi

Pertukaran seperti ini tak perlu mengikuti peraturan masa dan kuantiti

Boleh berurusniaga sesuka hati tanpa perlu risau bakal terlibat dengan dosa riba

Persoalan tentang kualiti

Boleh ke kita buat pertukaran secara suka sama suka antara 10 gram emas 999 dengan 15 gram emas 916? Seperti yang kita sedia maklum, harga emas 916 ini lebih rendah berbanding emas 999.

Bagi menjawab persoalan ini, kita akan melihat hadis Nabi SAW tentang pertukaran barangan ribawi dari kategori dan jenis yang sama ini

Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah s.a.w mengupah seseorang semasa di Khaybar, maka dia datang sambil membawa Tamar Janib, lalu Nabi bertanya: “Adakah semua tamar dari Khaybar sebegini?”, jawab lelaki itu: “Tidak, sesungguhnya kami mengambil (menukar) satu sa’ (3 kg) dari tamar kami dengan mengambil 2 sa’ (6 kg) tamar yang elok, dan kami juga menukar 2 sa’ (6 kg) tamar ini dengan 3 sa’ (12 kg).

Nabi bersabda: “Jangan kamu lakukan itu (kerana ia riba al fadhl), dan juallah terlebih dahulu (tamar yang kamu miliki itu dan dapatkan dirham) dan kemudian (dengan dirham itu), belilah tamar janib itu.” (Riwayat Al-Bukhari, No 4001, 4/1550)

Atau dalam hadis yang lain ada juga menyentuh isu dan perihal ini,

Dari Abu Sa’id al-Khudri, satu hari Bilal r.a. membawakan Nabi saw 1 sa’ (timbangan kurma) kurma yang berkualiti dan baginda pun bertanya sumber kurma tersebut. Bilal pun menjawab, “Saya ada 2 sa’ kurma yang berkualiti rendah dan saya tukar dengan 1 sa’ kurma berkualiti ini.”

Lantas baginda pun berkata, “Tidak! Ini adalah riba, jangan buat begitu. Kamu sepatutnya menjual dulu 2 sa’ kurma berkualiti rendah dan hasil jualannya barulah digunakan untuk membeli kurma yang berkualiti tinggi.” – (Muslim & Ahmad)

Transaksi tersebut adalah riba dan sesiapa yang terlibat dalam transaksi tersebut adalah berdosa besar walaupun ia berlaku atas dasar suka sama suka.

Hadis yang diriwayatkan dari Jabir : Rasulullah SAW melaknat seorang yang mengambil riba, seorang yang memberikan (membayar) riba , seorang yang mencatatkan (merekodkan) transaksi tersebut dan dua orang saksi yang terlibat. Baginda bersabda : Mereka semuanya sama bersalah”.(Hadis Riwayat Muslim).

Tak boleh buat pertukaran sedemikian.

Walaubagaimanapun, Nabi Muhammad SAW ada mengajar bagaimana untuk melakukan pertukaran tanpa perlu risau terjebak dengan dosa riba, iaitu

1. Jual terlebih dahulu salah satu barangan ribawi untuk dapatkan dirham atau RM dalam konteks kita di Malaysia

2. Apabila telah terima duit, barulah digunakan duit tersebut untuk membeli emas lain yang lebih tinggi harganya

3. Sebarang perbezaan harga boleh ditambah kemudian

Baiklah, saya kira penerangan tentang riba ini sebenarnya mudah sahaja.

Semoga anda semua beroleh manfaat daripada artikel ini.

sumber – www.sabreehussin.com

Sumber rujukan:

1. Principles of Fiqh Muamalat – Islamic Business Transaction, Faculty of Business Management UiTM

2. Wang, Anda dan Islam – Dr Zaharuddin Abd Rahman

3. Zaharuddin.net

4. e-fatwa

5. Majalah Niaga

Alasan Ilmiah, Laki-Laki Dilarang Memakai Perhiasan Emas

laki-laki-diharamkan-pakai-emas

Laki-Laki Dilarang Memakai Perhiasan Emas, Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Jelas sekali dibawah ini, Nabi Muhammad Saw dengan tegas dan lugas melarang laki-laki muslim memakai emas di tubuhnya. Berikut hadits-hadits larangan memakai emas bagi laki-laki :

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Bara’ bin Azib Radhiyallahu ‘anhu, bahwa ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki memakai cincin emas di tangannya, maka beliau memintanya supaya mencopot cincinnya, kemudian melemparkannya ke tanah. (HR Bukhari & Muslim).

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang cincin emas (bagi laki-laki),” (HR Bukhari No 5863 & Muslim No. 2089).

Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam pernah bertemu seorang lelaki yang memakai cincin emas di tangannya. Beliau mencabut cincin tersebut lalu melemparnya, kemudian bersabda,

« يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ »

(“Seseorang dari kalian telah sengaja mengambil bara api neraka dengan meletakkan (cincin emas semacam itu) di tangannya”).

Lalu, setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi, ada yang mengatakan kepada lelaki tadi, “Ambillah dan manfaatkanlah cincin tersebut.” Ia berkata, “Tidak, demi Allah. Saya tak akan mengambil cincin itu lagi selamanya karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah membuangnya,” (HR Muslim No. 2090, dari hadits ‘Abdullah bin ‘Abbas).

Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadits ini berkata, “Seandainya si pemilik emas tadi mengambil emas itu lagi, tidaklah haram baginya. Ia boleh memanfaatkannya untuk dijual dan tindakan yang lain. Akan tetapi, ia bersikap waro’ (hati-hati) untuk mengambilnya, padahal ia bisa saja menyedekahkan emas tadi kepada yang membutuhkan karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah melarang seluruh pemanfaatan emas. Yang beliau larang adalah emas tersebut dikenakan. Namun untuk pemanfaatan lainnya, dibolehkan,” (Syarh Shahih Muslim, 14: 56).

Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarh Shahih Muslim (14: 32), “Emas itu haram bagi laki-laki berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para ulama.” Dalam kitab yang sama (14: 65), Imam Nawawi juga berkata, “Para ulama kaum Muslimin sepakat bahwa cincin emas halal bagi wanita. Sebaliknya mereka juga sepakat bahwa cincin emas haram bagi pria.

sumber – baitulmaqdis.com

Sebab Mengapa Lelaki Dilarang Memakai Emas

2293

Dalam Islam, kaum lelaki diharamkan memakai apa sahaja barangan yang berunsurkan emas termasuk gigi emas.

Larangan ini jelas dalam sebuah hadis sahih dari Abu Musa r.a. bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Telah diharamkan memakai sutera dan emas bagi lelaki dari umatku dan dihalalkan bagi wanitanya”. (Hadis riwayat At-Tirmidzi. A-Nasai dan Ahmad)

Daripada hadis ini, emas dalam bentuk apa pun, sama ada emas putih, emas suasa atau apa sahaja logam pelbagai warna yang mengandungi unsur emas hukumnya adalah haram.

Sementara itu, benda yang dicat dengan warna emas tidak boleh dikatakan sebagai emas. Ulama sependapat bahawa hukumnya tidak haram kerana ia bukannya emas – hanya rupa dan warna saja kelihatan sama.
Yang haram adalah emas dan bukan kemiripannya.

Hikmah disebalik larangan itu, umat Islam sebenarnya diajar supaya senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT dan Rasul. Disamping mengajar kita supaya hidup secara sederhana dan tidak bermegah-megah dalam berhias.

Wanita memakai emas

Perhiasan emas hanya diberikan kelonggaran kepada wanita untuk memakainya sebagai alat mencantikkan diri dan menarik perhatian suami. Manakala lelaki pula tidak ada keperluan untuk menambah hiasan pada diri mereka kerana perhiasan sebegitu tidak sesuai dengan sifat dan kejantanan seorang lelaki.
Kebelakangan ini, perintah Allah yang diturunkan melalui Rasul sejak 1,400 tahun dahulu mula tersingkap hikmah dan kebenarannya terutama dari sudut perubatan.

Ahli sains menyimpulkan bahawa partikel emas mampu menembusi kulit dan masuk ke dalam saluran darah manusia yang mampu memberi kesan buruk kepada ketahanan badan seterusnya menjejaskan kesihatan kepada pemakai.

Dari sudut sains menjelaskan bahawa kondisi dan tekstur kulit lelaki sangat berbeza dengan seorang wanita.

Melalui satu perkongsian sumber yang dimuatnaik di sebuah blog, perhiasan emas yang kita pakai juga bukanlah seratus peratus emas tulen. Emas tulen adalah 24 karat tetapi kebanyakan barang kemas adalah dalam bentuk 18 dan 22 karat. Ini bermakna, jika emas itu 18 karat atau 22 karat, 75 peratus kandungannya ialah emas tulen, manakala 25 peratus lagi terdiri daripada logam lain yang mungkin boleh jadi dibentuk daripada perak, tembaga, zink atau paladium.

Tujuan utama menambahkan logam lain adalah untuk menguatkan produk tersebut dan emas campuran yang tahan lasak ini dipanggil aloi emas.

Kesan penggunaan emas terhadap kulit sebenarnya sudah dikaji oleh seorang pakar perunding dari International Gold Corporation di Johannesburg, Afrika Selatan bernama william S. Rapson.
Daripada penyelidikannya mendapati bahawa kulit manusia boleh menghasilkan asid amino dan natrium klorida.

Apabila kita berpeluh, kedua-dua bahan kimia tersebut akan bertindak balas dengan aloi emas yang dipakai. Kesan reaksi kimia dan geseran kulit, aloi emas dikesan boleh menyerap masuk ke dalam kulit manusia.

Partikel-partikel aloi emas yang kurang daripada 40 nanometer memang terbukti boleh memasuki liang-liang roma kulit. Kajian dermatologi turut menunjukkan penyerapan partikel emas boleh dipercepatkan oleh keadaan pH (ukuran keasidan) kulit yang tinggi alkalinya. Dan terbukti, pH kulit lelaki adalah beralkali lebih tinggi daripada perempuan.

Tambahan pula, lelaki lebih cenderung memiliki kulit dan bulu roma yang tebal serta kasar berbanding wanita. Sebab itulah kenapa sains mendapati lelaki mampu menyerap partikel emas lebih tinggi berbanding wanita.

Apa pula yang akan berlaku selepas penyerapan logam ke dalam kulit?

Apabila partikel emas sudah masuk ke dalam epidermis dan sistem peredaran darah, ia boleh menyebabkan clumping protein atau protein terkumpul.

Keadaan itu menjadikannya tidak berfungsi lalu memberikan impak kepada sistem kardiovaskular lelaki.
Malah, penemuan baru oleh pasukan penyelidik di University of California, San Francisco (UCSF), begitu mengejutkan apabila mendapati pengumpulan protein ini boleh mempercepatkan proses penuaan.

Pengarah Larry L. Hillblom Center, Biology of Aging di USCF, Profesor Cynthia Kenyon, berkata kecenderungan protein melekat bersama-sama akan mengakibatkan saluran darah tersumbat dan tidak berfungsi, seterusnya menjadi toksik.

Apa yang mengejutkan, rupanya kehadiran protein tidak larut ini banyak dikesan di dalam otak pesakit-pesakit yang menghidap penyakit neurodegenerative, termasuklah Alzheimer, Parkinson dan Amyotrophic sklerosis lateral (ALS).

penyakit

Penyakit Neurodegenerative.

Bagaimana pula dengan wanita? Adakah pemakaian emas juga berbahaya kepada golongan ini?
Wanita tidak menderita masalah tersebut kerana mereka memiliki keistimewaan yang tidak ada pada lelaki iaitu hormon estrogen.

Dari segi kesihatan, hormon ini membantu hal-hal mobiliti dalam peredaran darah. Apabila kepekatan estrogen tinggi terutamanya semasa haid, saluran darah akan mengembang dan membesar untuk keselesaan perjalanan serta pengeluaran darah.

Walaupun lelaki juga memiliki hormon estrogen, tapi ia sangat sedikit malah fungsinya juga tidak diketahui. Malah, estrogen lelaki cuma berkeadaan statik dan saluran darah mereka tidak mengalami pengembangan seperti wanita.

Jadi, jika sekiranya ada partikel emas memasuki badan lelaki, partikel berbahaya itu akan menyumbat saluran darah dan sebab itulah kenapa lelaki cenderung mengalami masalah kesihatan seperti kardiovaskular.

Dan inilah sebabnya kenapa Islam melarang lelaki daripada memakai emas.

diambil dari laman web amekaw.com
sumber: inibl0gberita.blogspot.com

Perbankan Islam dan jual beli Emas, apabila kerangka Usul Fiqh dibuang

islamic-banking-630x350

Antara faktor terbesar menyumbang kepada salah faham terhadap muamalat adalah apabila penilaian yang dilakukan bukan didalam kerangka disiplin ilmu Usul Fiqh.

Kerangka kefahaman Usul Fiqh masyarakat secara umum agak ringkas, cukup sekadar mengetahui apakah perkara Wajib, Sunat, Harus, Makruh mahupun Haram dan apakah kesan pada setiap satu hukum. Apabila melakukan perkara wajib mendapat pahala, meninggalkan wajib mendapat dosa dan begitulah seterusnya. Dan untuk menyokong hukum tersebut kaedah melaksanakan ibadah dan muamalat dengan betul dipelajari.

Ini kerangka mereka yang pemula didalam Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh.

Sebab itu kita dapati apabila sesuatu isu timbul masyarakat awam ingin tahu secara mudah, apakah yang wajib buat, apakah yang haram, apakah yang sunat dan bagaimana melaksanakannya. Contoh dalam muamalat, pelanggan akan bertanya dimanakah akadnya berdasarkan pemahaman akad itu wajib didalam muamalat Islam.

Namun apabila saya mula bergelumang dengan dunia perbankan Islam, menilai masalah, melihat takyif – takyif fiqhi yang dilakukan. Mengkhatam keputusan keputusan mesyuarat ahli jawatankuasa Bank Rakyat beratus muka surat dan melihat pelbagai masalah mu’asarah didalam bank, saya dapati beberapa trend isu dan persoalan jika disusun didalam kerangka asas Usul Fiqh.

Trend paling jelas adalah apabila perbincangan yang rumit dan panjang bukanlah pada perbahasan dan perbincangan hukum taklifi (hukum yang melibatkan Wajib, Haram, Sunat, Makruh dan Harus) tetapi perbincangan yang panjang pada hukum wadha’i.

Hukum taklifi adalah hukum yang membawa natijah akhirnya wajib, haram, sunat, makruh ataupun harus. Berbeza dengan hukum wadhi’i topik perbincangan adalah pada sabab, syarat, manii”, sah, batil, rukhsah/aziimah.

Contoh apabila membincangkan mengenai perihal Bai’ Inah yang kontroversi. (kontroversi kerana hanya Imam Syafii sahaja membenarkan, maka industri perbankan timur tengah menolak konsep ini) Perbincangan yang panjang bukanlah pada boleh atau tidak Bai’ Inah, itu sekejap (walapun agak panjang) tapi yang lebih lama adalah melihat dan menilai sejauh mana tidak wujudnya inter – condition (syarat berkait) didalam perlaksanaan Bai’ Inah. Disitu dibincang pula isu sah dan batal akad, ataupun fasidnya sesuatu akad. Semua ini adalah perihal hukum wadhai’e.

Maka semua dokumen undang – undang/agreement, perlaksanaan akad, punctuation akad, sistem semuanya diperhati untuk melihat adakah antara syarat utama bolehnya Bai’ Inah iaitu tidak wujud syarat berkait antara dua akad.

Begitulah seterusnya didalam mana – mana perlaksanaan muamalat secara islamik.

Isu terbaru adalah jual beli emas. Saya lihat para penjual hanya perhati apakah hukum menjual dan membeli emas. Maka tentulah boleh ! (harus).

Namun tak ramai yang perhati apakah syarat sah penjualan emas supaya tidak menjadi riba samada dalam bentuk riba nasiiah atau riba fadhl. Maka syarat seperti perlu dibeli secara lani (terus tanpa tangguh mahupun eta) tidak diperhati. Malah menilai emas sebagai komoditi seperti penggunaan emas hulliy (yang memakai hukum komoditi) tidak diperhatikan. Sedangkan syarat ianya tidak ditimbang untuk diukur nilai untuk kekal dengan hukum hulliy semuanya dibuang entah ke mana.

Ini belum lagi dilihat struktur bisnes yang ada adakah patuh syariah atau tidak. Adakah ianya sebuah ponzi yang baru mengaut untung dengan piramid yang dibina atau bagaimana?.

Apabila kita tegur, mulalah dituduh kitapun sama sahaja backdoor riba dan lain – lain. Malah tuduhan bahawa kita tidak menyokong ekonomi orang melayu islam adalah yang paling absurd didalam hal ini.

Saya tidak kaya untuk menolong dengan duit buat masa sekarang, namun secebis ilmu yang ada saya kongsi, itu cara yang saya mampu. Bagi saya modal pertama adalah ilmu mengenai sesuatu perkara, kajilah dahulu barulah tidak menyesal dikemudian hari. Jika tidak larat untuk mempelajari Usul Fiqh dan Fiqh Muamalat, maka dengarlah nasihat mereka yang belajar.

Tidak mahu dengan pandangan saya tidak mengapa, saya orang baru, tetapi janganlah sombong dihadapan Dr Aznan Hasan, Dr Azman Mohd Noor, Dr Zaharuddin, Dr Asyraf dan ramai masyaikh didalam industri perbankan. Sifat sombong tidak akan membawa kita kemana, namun kepakaran Usul Fiqh dan Fiqh Muamalat akan memandu kita melakukan keputusan yang betul didalam urusniaga.

sumber – suatuharinanti.wordpress.com (suhailsufian)

Rujukan :
1. Kitab Al Waraqat fi Usul FIqh- Imam Juwaini
2. Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Bank Rakyat
3. Resolusi Bank Negara terhadap konsep Bai’ Inah
4. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96

Tips menjemput rezeki dengan lebih mudah !

IMG_20130623_165850

1.Networking pertama adalah DHUHA. Jika kita selalu buat 2 Rakaat..sekarang ubah lebih rakaat..makin lama makin meningkat.

Selepas Solat Dhuha kita perlu baca surah Al-Waqiah. Surah ini tidak akan membuat kita miskin untuk selamanya.Waktu DHUHA rasa getaran kita untuk menjadi apa. Jika ingin jadi JUTAWAN. Doalah jadi JUTAWAN BERKAT

2.Tahajjud. Bangunlah menunaikan solat ini setiap malam. Tambahkan juga bilangan rakaat tahajjud ni. Muhasabah diri dan mintalah pertolongan Allah sebulat-bulatnya.

3.Membaca Al-Quran. Apa yang di cerita,bangun pagi kita jangan buka hp atau rancang nak buat apa dulu..mandi dan ambil wudhuk terus baca Al-Quran & terjemahan walaupun 1 ayat. Ini kerana apabila kita melakukan ini..Allah akan bagi kecukupan masa yang melampau pada kita untuk 1 hari. Jadi tiada istilah “TIADA MASA”.

4. Berzikir..Beliau meminta semua berzikir Ya Wahhab 40,000 kali setiap hari selama 7 hari. Ini adalah latihan kita bersama dengan Allah. Jika tiada perubahan buatlah sehingga 40 hari.

5.Solat Berjemaah. Terutama lelaki,,solat berjemaah di surau atau masjid. Pergi awal 10 minit awal sebelum azan. Orang lelaki diminta telefonlah ibu 1 hari 5 kali atau lebih.

6. Bersilaturrahim..Janganlah kita memecahkan silaturrahim. Maafkan mereka yang pernah sakiti anda dengan hati yang yang lapang dan tenang.

7.Bersedekah. Ini amalan yang sangat dititikberatkan oleh pn.areena kerana sedekah satu power yang luar biasa. Nak sakit sembuh,nak anak dengar cakap kita,nak kaya perlu kita sedekah. 1 kali memberi..Allah gandakan 10 & boleh digandakan lagi 700 kali.

Contoh yang dia beri semalam..Jika inginkan pendapatan bulan ini RM5000..10% daripada RM5000 yang kita inginkan..RM500 perlu kita sedekahkan pada bulan ini.

Bila bersedekah terang-terang kita minta dengan Allah.

Testimoni beliau tentang sedekah..seorang peniaga online setiap bulan sedekah RM120,000. Pendapatan setiap bulan RM600,000.

Testimoni beliau lagi..seorang kawan pergi outstation 7 hari. Sebelum outstation..kawan dia pergi bayar ‘INSURANS’..bukan insurans prudential atau takaful tapi insurans SEDEKAH. Dia sedekah 3 tempat anak yatim. Dijadikan cerita..iron rumah dia tak tutup. Selama 7 hari tiada apa yang berlaku pada rumah dia..iron tu hanya panas sahaja. SUBHANALLAH

8.Solatlah di awal waktu. Panggilan ALLAH lagi penting dari segala-segalanya. Contoh : Jika anda hendak susun 40 batu..batu yang ke 39 azan berkemandang,agaknya kita sambung batu terakhir atau tidak??

Pesan beliau sambunglah batu terakhir selepas solat..
9.Serahkan sepenuh pergantungan kita kepada ALLAH. Jangan mengharapkan manusia di luar sana.

10.Tawakal dan Usaha. Selalu kita dengar, usaha dulu baru tawakal. Betul tak ?? Tapi pn.rina kata ..tawakal dulu baru usaha..minta bulat-bulat pada Allah..baru kita usaha.

4 amalan surah setiap hari.
● Surah Yaasin- Setiap solat fardhu
● Surah Al-Waqiah-Waktu Dhuha
● Surah Ar-Rahman- Waktu Asar
● Surah Al-Mulk – Sebelum tidur

Pesan beliau juga minumlah air masak 3 liter sehari.
Jika yang perempuan mulalah pakai stokin. Sebab penyakit bermula dari kaki. Ini kerana mak dia adalah pesakit KANSER..Tapi dia tak. Sebab dia tidak beremosi seperti mak,selalu minum air. Mak dia jarang minum air.

Yang ikut adalah adik dia pesakit KANSER. Ini kerana adik dia seperti mak yang selalu beremosi dan kurang minum air.

BILA ANDA CUKUP AMALAN…BARULAH SEMUA AKAN BERUBAH. SEKARANG SEMUA TERLETAK PADA DIRI KITA SAMA ADA INGIN BERUBAH ATAU TIDAK.

BERPEGANG KEPADA ALQURAN

sumber – www.atanahmad.net/2014/12/tips-menjemput-rezeki-dengan-lebih-mudah.html

Kaya Segan, Miskin Tak Mahu

unta siluet

Antara sebab kenapa Melayu Muslim susah kaya; kita ada satu konflik besar dalam pemikiran tentang kekayaan. Kata Tan Sri Ali Hashim, orang kita ada masalah “kaya segan, miskin tak mahu”. Itu “mind block” yang menyebabkan kita rasa teragak-agak untuk kaya. Nak kaya, tapi rasa was-was antara kaya atau miskin, yang mana lebih baik? Bila cari kekayaan, kita rasa kita kejar dunia dan lupa akhirat. Tapi kalau kerja, kita nak gaji lebih besar. Kalau bonus, kita nak bonus lebih banyak.

Lagi konflik bila kita dengar cerita dari ustaz-ustaz katanya, Rasulullah s.a.w itu miskin, hingga Rasulullah s.a.w terpaksa ikut perut dengan batu kerana lapar. Bukan setakat Rasulullah, para sahabat pun turut sama miskin bila kita dengar cerita Saidina Umar pun turut sama ikat perut mengadu lapar kepada Rasulullah s.a.w. Sahabat yang kaya raya cuma seorang sahaja yang kita dengar iaitu Abdul Rahman Bin Auf r.a. Yang lain semuanya miskin!

Salah Faham Tentang Kekayaan

Lama juga saya mengkaji tentang konflik ni. Saya cari buku-buku tentang Rasulullah s.a.w. berniaga waktu mudanya. Dari pembacaan, saya rasa ada yang tak kena dengan kefahaman masyarakat kita tentang kekayaan. Bila saya dengar beberapa siri kuliah dari Ustaz Dr Ahmad Faisal (UM), Ustaz Zulkifli Ahmad dan mendapat input dari Pn. Ainon hasil daripada team pengkaji hadis beliau, maka saya boleh buat kesimpulan, kefahaman kita terhadap Rasulullah s.a.w dan para sahabat tentang kekayaan adalah salah. Baginda bukan sebagaimana yang kita fikir. Agama tak pernah suruh kita jadi miskin. Kemiskinan bukan sesuatu yang digalakkan oleh agama, bahkan agama menggalakkan kita jadi kaya!

Saya masih mengkaji untuk dapatkan input-input berdasarkan hadis yang sahih tentang perkara ini. Setakat input yang saya dapat, rupa-rupanya 9 dari 10 sahabat yang dijamin Syurga itu adalah orang kaya. Bahkan Rasulullah s.a.w sebelum kerasulannya juga adalah orang kaya. Baginda adalah seorang JUTAWAN sebelum berumahtangga, hingga diriwayatkan maskahwin baginda dengan Khadijah a.s ialah 20 ekor unta!

Rasulullah s.a.w Seorang Jutawan

Sekarang ni, kalau 20 ekor lembu pun nilainya dah mencecah RM60,000 (RM3,000 x 20 ekor). Kalau unta? Dan unta yang Rasulullah jadikan maskahwin ialah UNTA MERAH yang digunakan sebagai TRELER DAGANGAN waktu itu. Dan bukan setakat unta, tapi maskahwinnya penuh dengan barang dagangan untuk setiap unta. Seekor unta nilai barang dagangan yang dibawa dianggarkan sekitar RM25,000 kalau mengikut nilai hari ni. Nah, cuba kira berapa agaknya nilai 20 buah treler zaman sekarang? Mana nak cari anak muda dari kampung yang mampu berikan maskahwin sebanyak itu ketika umurnya baru 25 tahun?!

Yang Kedua, adalah mustahil seorang anak muda itu akan serahkan segala harta kekayaannya hanya untuk maskahwin. Tentunya tidak. Maskahwin hanya sebahagian dari kekayaan sahaja. Maksudnya, kekayaan baginda s.a.w lebih banyak dari itu. Berdasarkan pembacaan saya dari buku “Beginilah Rasulullah Berniaga”, sewaktu Baginda berkahwin, Baginda telahpun capai status “financialy free” (bebas kewangan). Maksudnya, kekayaan baginda cukup untuk hidup sepanjang hayat tanpa perlu bekerja lagi.

Rasulullah Berniaga Diusia Muda

Hasil input daripada team pengkaji hadis Pn Ainon, Rasulullah memulakan bisnesnya sendiri pada usia 18 tahun. Dan berpartner dengan Khadijah a.s. sebagai pemodalnya yang berusia 33 tahun waktu itu. Sebelum berpartner dengan Khadijah a.s, baginda bermentor dengan pakciknya Abu Talib selama 6 tahun. Ketika umurnya 25 (gen Y), baginda telahpun menjadi seorang jutawan, iaitu hanya lepas 7 tahun berniaga dan berpartner dengan Khadijah a.s.

Baginda berdagang, bukan pengeluar. Baginda jadi pengedar, bukan mengeluarkan produk sendiri. Baginda tak ada produk sendiri, dan baginda tak ada kedai sendiri. Antara barang dagangan Baginda ialah kain dari Yaman, iaitu komoditi paling hot waktu itu.

Harta Habis Kerana Dakwah

Lepas kerasulan, baginda hidup bersederhana. Harta baginda dan isterinya dihabiskan ke jalan dakwah hinggakan Khadijah a.s diriwayatkan pernah berkata “Ambillah tulang belulangku, ambillah tulang belulangku. Aku sudah tidak ada apa lagi ya Rasulullah. Hanya yang ada tulang belulang ini. Ambillah ia setelah aku wafat. Jadikan ia jambatan untuk sahabatmu pergi berjihad”. Maksudnya, Nabi s.a.w dan isterinya yang kaya raya jadi ‘papa kedana’ kerana dakwah dan perjuangan, bukan kerana malas berusaha! Jadi kalau nak ikut Nabi, kita kena kaya dan papa kedana kerana perjuangan juga! Jangan sesekali samakan kemiskin kita dengan Nabi. Ia jauh sama sekali dengan orang yang hidup papa kedana kerana tak ada wawasan dalam hidup!

Kata Ustaz Zulkifli Ahmad, kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat yang hidup susah hanya berlaku hanya ketika awal-awal hijrah sahaja. Abdul Rahman bin Auf yang kaya raya di Mekah terpaksa papa kedana kerana agama ketika berhijrah. Tapi bermula tahun ke-6 hijrah, para sahabat Nabi dah mula hidup senang. Waktu itu barulah Nabi s.a.w. hantar utusan kepada kerajaan lain supaya menerima Islam. Oh, jangan lupa, zaman dulu hantar utusan bersama dengan wakil yang menghantar utusannya sekali, bukan pakai poslaju! Kalau sahabat Nabi dan kuda-kuda pun dalam kelaparan, mana mungkin Baginda menghantar utusan?!

Dunia Dalam Genggaman Para Sahabat

Lepas tahun ke-6 hijrah, barulah banyak hadis-hadis Nabi tentang “berhati-hati dengan dunia” sebab “kekayan dunia” mula berada dalam gengaman para sahabat. Ketika zaman susah, Nabi ingatkan tentang fadhilat faqir. Bila dah senang, Nabi ingatkan berhati-hati dengan dunia. Kata Ustaz Zulkifli Ahmad, kesilapan kita ialah kita ingatkan “berhati-hati dengan dunia” kepada orang ‘miskin’ tak ada harta! Seolah-olah seluruh hidup Nabi dan para sahabat dalam keadaan kemiskinan. Dan ini boleh melemahkan motivasi ummat Islam untuk jadi kaya.

Dan satu fakta yang kita selalu lupa, walaupun baginda hidup bersederhana selepas kerasulan, baginda dikelilingi oleh para sahabat yang kaya raya. Kalau tak, masakan 17 peperangan yang Rasulullah sertai, kosnya hanya dibiayaai oleh ‘duit’ para sahabat! Dalam sejarah manusia, kos terbesar bagi sesebuah kerajaan ialah kos peperangan! Kalau kita baca sirah Nabi s.a.w, tahun ke-9 hijrah, Abdul Rahman bin Auf menginfaqkan 1,500 ekor unta dan 500 ekor kuda untuk Perang Tabuk. Usman r.a. menginfaqkan 500 ekor unta untuk Perang Tabuk, bahkan dalam hidup Usman r.a. pernah dua (2) kali bergolok-gadai hartanya kerana agama! Itulah kekayaan bagi sahabat Baginda.
Kaya Dunia, Kaya Akhirat

Kalau nak dianggarkan, kedua-dua sahabat baginda ini sahaja kita dah boleh anggarkan, mereka ialah MULTI-MILLIONNAIRE. Mereka bukan setakat kaya, ahli Syurga pulak tu! Oh, betapa jauh bezanya kita dengan para sahabat. Kita kononnya meninggalkan kekayaan atas nama agama sedangkan sahabat Nabi “menggengam dunia” kerana agama.

Jadi dalam konteks membina kekayaan, pertama sekali mesti ada dalam kepala kita “kaya itu mulia”. Jadikan Rasulullah s.a.w dan para sahabat sebagai idola dan motivasi untuk kita jadi kaya. Dan kita kena tahu, ke mana nak dibawa kekayaan kita itu, barulah kita yakin untuk usahakan kekayaan. Bagi yang berniaga, bongkarlah rahsia usahawan Muslim tersohor di zaman Nabi, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Beliau bukan sahaja MULTI-MILLIONNAIRE, tapi beliau juga ialah AHLI SYURGA!

Kesimpulan

Apa yang boleh saya simpulkan;

#1 – Untuk jadi kaya, mesti ada dalam kepala kita fikiran “kaya itu mulia”. Perbetulkan mindset dulu, barulah senang kita mencari kekayaan dengan bersungguh.

#2 – Carilah dunia sebanyak mungkin, tapi kita mesti tahu ke mana nak di bawa kekayaan itu. Ia tak lain tak bukan, kekayaan yang kita cari demi sempurnakan tanggungjawab yang Allah beri, bukan untuk bermewah-mewah yang bersifat sementara.

#3 – Salah satu cara memastikan dunia tak melalaikan kita ialah disiplinkan diri dengan bersedekah. Setiap harta yang Allah beri, tetapkan portionnya untuk bersedekah. Bersedekahlah dari sekarang walaupun sedikit. Jangan tunggu kaya baru nak besedekah.

Mudah-mudahan coretan ini memberi kefahaman kepada kita, “kaya itu mulia”…

Wallahu a’lam.

Zulkifli

sumber : http://www.mohdzulkifli.com/2014/12/kaya-itu-mulia.html#ixzz3LprA9uJM

Pinjamkan Pamp Emas, Dijanjikan Hibah, Tetapi Tidak Disebut di Dalam Aqad

how-gold-bars-are-manufactured-8

Soalan

Ada seorang ustaz keluar fatwa, boleh buat aqad hutang pamp yang bernilai 100 gram, selepas 30 hari pulangkan pamp, RM4500 dan RM1500 diberikan sebagai hibah, offer boleh cuma jangan masuk dalam aqad bertulis. Ramai pelabur Muslim yang melabur dalam skim tersebut kerana fatwa yang diberikan. Mohon penjelasan?

Jawapan

Saya tidak bersetuju dengan pandangan yang diberikan oleh ustaz tersebut. Fatwa sedemikian adalah menghalalkan riba. Ia membuka ruang yang luas kepada riba, dosa besar yang disebut di dalam Al-Quran sebagai memerangi Allah dan Rasulnya. Kenapa ada orang yang berani sangat keluar fatwa? Padangan yang mengelirukan orang ramai tentang riba. Ia bukan fatwa, kerana bukan semua orang boleh keluar fatwa. Pandangan mengharuskan memberi faedah kepada pinjaman seperti di atas kerana tidak disebut di dalam aqad bertulis hanya keluar dari orang yang tidak tahu fiqh muamalat, tetapi shok sendiri. Pandangan yang sangat merbahaya, kerana memberi peluang kepada penganjur skim skim pelaburan emas dan pemabuk pemabuk pelaburan emas untuk terus melakukan riba dan mempengaruhi orang ramai melakukan riba.

Membayar pinjaman atau hutang dengan bayaran yang lebih, sekiraya tidak disyaratkan dan tidak diperstujui daripada awal, adalah dibenarkan. Ini adalah berdasarkan hadis:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم

رواه ابن ماجة ــ كتاب التجارات رقم 2276 ورواه أيضا عن عرباض بن سارية بلفظ ( خير الناس خيرهم قضاء ) والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم: 3290 (2) فيض القدير / المناوي 2/451

Maksud: “Sebaik baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Aku adalah yang terbaik daripada kamu semua dalam membayar hutang”

Di dalam hadith yang lain atau riwayat yang lain Rasulullah pernah berhutang seekor anak unta. Baginda membayar balik dengan anak unta yang lebih besar.

وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكر فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

Berdasarkan hadis hadis di atas para ulama merumuskan bahawa peminjam yang membayar hutang boleh membayar lebih atau memberi hibah kepada pemberi hutang ketika pembayaran dibuat dengan syarat ia tidak disyaratkan atau tidak dipersetujui daripada awal, atau diminta sedemikian oleh pemiutang samada daripada awal atau ketika bayaran dibuat.

Dalam contoh skim pelaburan emas di atas, persetujuan sudah berlaku walaupun tidak dimasukkan di dalam aqad. Perlu difahami bahawa aqad bertulis adalah formaliti, bukannya penentu kesahihan aqad. Tidak semestinya tidak berlaku aqad sekiranya tidak ditulis. Aqad boleh berlaku melalui offer (ijab) dan acceptance (qabul) secara lisan. Aqad bererti mengikat pihak berkontrak dengan komitmen yang disyaratkan/ditawarkan. Perjanjian dan tawaran memberi hibah adalah sebahagian daripada aqad program skim pelaburan emas di atas yang berteraskan pinjaman riba/berfaedah.

Para ulama juga menegaskan bahawa sesuatu yang menjadi adat/uruf, walau tidak disayaratkan adalah seperti disyaratkan. Ini adalah berdasarkan kaedah fiqh.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Maksud: “Perkara yang sudah menjadi adat kebiasaan (sesuatu transaksi) adalah seperti disyaratkan”

Ini bermakna, sekalipun tidak disyaratkan dengan jelas, di dalam perjanjian atau aqad, apabila ia sudah menjadi uruf untuk membayarar hutang dengan jumlah yang lebih, maka ia adalah sama dengan mensyaratkannya. Dengan itu, dalam kontek struktur skim di atas, ia adalah riba. Faktor kenapa pemilik emas memberi pinjam emasnya adalah kerana “hibah” yang ditawarkan/di offer/dijanjikan, atau sudah menjadi uruf program tertentu memberik hibah sedemikian bagi sesiapa yang meminjamkan emas kepada mereka walaupun tidak disebut di dalam aqad bertulis.

Wallahu’alam

sumber – drazman.net (Dr.Azman Mohd Noor)