Bagaimana Cara Mengelakkan Riba Pada Transaksi Jual Beli Emas

no riba

Riba pada jual beli emas boleh berlaku dalam dua keadaan. Pertama: Penangguhan serahan emas, kedua: Penangguhan bayaran harga emas.

Promosi terbaru barang kemas di pasaran
Buy At Shopee

Jadi, untuk mengelakkan berlakunya riba, kedua dua bayaran harga dan serahan emas mestilah dilakukan segera ketika melakukan aqad jual beli emas (di dalam majlis aqad) tanpa sebarang penangguhan keseluruhan atau baki bayaran/emas. Di antara cara cara yang dicadangkan adalah seperti berikut:

Pelaburan Emas Paling Murah, Cuma RM1.00
Buy At Hellogold

1. Serahan bayaran boleh dilakukan secara tunai, bankers’ cheque, debit credit akaun, kad kredit yang patuh Shariah. Pembeli juga boleh meminjam duit daripada pihak ketiga untuk membayar emas secara tunai.

2. Serahan dan penerimaan emas secara segera/lani oleh pembeli atau wakilnya.

3. Melantik wakil untuk membeli emas. Di antara penyelesaian untuk mengelakkan berlaku riba dalam jual beli emas secara tangguh serahan ialah melantik wakil untuk melakukan transaksi membeli dan qabad. Pembeli boleh mewakilkan sesiapa sahaja untuk melakukan transaksi jual beli dan qabad. Bank bank Islam yang berurusan menjual emas, sharikat, atau individu yang yang bergiat menjual emas boleh bertindak sebagai wakil kepada pelanggan untuk membeli emas dari pembekal. Cara wakalah sebegini agak lebih fleksible, kerana pembeli tidak perlu datang untuk melakukan akad jual beli dan qabad emas. Ia juga boleh menyelesaikan jual beli online atau secara pos. Ini dibenaran dengan syarat wakil melakukan transaksi jual beli emas dan qabad tanpa ada unsur penagngguhan.

Penjual emas yang bertindak menjadi wakil boleh mengenakan upah dalam bentuk peratus atau jumlah tertentu bagi setiap transaksi. Upah mestilah diketahui dan dipersetujui. Wakil juga boleh meminta kebenaran sekiranya dia boleh dapatkan harga yang lebih rendah, ia akan dikira sebagai komisyen atau insentif kepadanya. Begitulah juga ketika ingin menjual semula emas yand sudah dibeli samada untuk mendapatkan keuntungan kerana kenaikan harga emas di pasaran, atau di atas tujuan untuk mendapatkan tunai, maka wakil juga boleh membuat persetujuan, sekiranya dia berjaya menjual dengan harga yang lebih tinggi, maka harga jualan yang melebihi harga yang disiytiharkan dikira sebagai komisyen kepada wakil. Ini adalah berdasarkan kepada prisip:

”بع بكذا فما زاد فهو لك” ونظيره “اشتر بكذا فما نقص فهو لك”

Bermaksud: “Jual lah dengan harga sekian sekian, yang selebihnya adalah diberikan kepada mu”, Belikanlah dengan harga sekian-sekian, kalau kamu boleh dapatkan dengan harga yang lebih murah, baki adalah diberikan kepada mu”.

Ini adalah pendapat Ibn Abbas dan sebahagian daripada ulama Hanabilah.

4. Consignment dan melantik wakil untuk menjual emas

Cara seterusnya ialah consignment. Penjual emas menjadi wakil menjual emas kepada pembekal seperti MKS. Emas sudah ada bersama dengan consignee. Sebagai wakil, consignee boleh menjual terus kepada pembeli atau wakilnya. Melalui konsep consignment juga, emas yang ada di tangan consignee boleh dianggap wadiah atau dipinjamkan (‘ariyah, bukan qard) untuk dipamerkan. Dalam keadaan ini, consignee boleh membeli dahulu emas tersebut daripada consignor sebelum dia menjual terus kepada customer dan bayaran dibuat melalui debit dan kredit ke dalam akaun consignor. Kelebihan cara yang kedua ialah, consignee sudah boleh menentukan harga dan keuntungan yang akan diperolehinya, dan boleh iklan “harga kami”. Adapun dalam wakalah, ia adalah harga yang diishtiharkan oleh consignor. Kedua dua keadaan wakalah atau wadiah, senarai harga perlu diishtiharkan.

Wallahu’alam

sumber – drazman.net (Dr.Azman Mohd Noor)

Easy Personal Loan During Covid-19 Crisis
Compare At RinggitPlus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>