Ar Rahnu Di Pejabat Pos Malaysia

posemas

Percaya atau tidak Pos Malaysia bukan sekadar tempat kita beli Setem atau bayar bil-bil semasa.Ini memberi faedah kepada penggemar-penggemar Pajak Gadai Islam Ar-Rahnu.Walaubagaimana pun sebelum membuat sesuatu persiapkan diri kita dengan ILMU Ar-Rahnu ini.Jangan Tergadai semua nanti.

KIRA VALUE EMAS KALKULATOR EMAS, AR-RAHNU, PAJAK GADAI
Calculate

Setelah Agro Bank memperketatkan untuk Pajak Gadai mereka, semakin banyak alternatif yang boleh digunakan oleh penyimpan-penyimpan emas ini.Lepas ini sambil bayar bil bolehlah bawa barang kemas sekali.

Pos Malaysia Berhad ( Pos Malaysia ) dan Bank Muamalat Malaysia Berhad memeterai perjanjian bagi membentuk kerjasama strategik dalam menawarkan perniagaan Pajak Gadai Islam ( Ar-Rahnu ) kepada orang ramai di cawangan Pos Malaysia terpilih.

SIMPLE GOLD TESTING KIT USING ACID TEST TO CHECK GOLD PURITY
Learn More

Sebagai permulaan [email protected] akan mula beroperasi di cawangan Pos Malaysia di Bandar Baru Bangi dan Pejabat Pos Besar Kuala Terengganu.Pos Ar-Rahnu Sdn Bhd akan memperluaskan perkhidmatan itu di 50 cawangan Pos Malaysia di seluruh Malaysia dalam tempoh setahun.

CCI11022014

Q & A

AR-RAHNU

1. Apakah jenis emas yang diterima untuk gadaian?
Semua jenis barang kemas diterima KECUALI jongkong dan syiling emas.

2. Mutu emas manakah yang diterima untuk gadaian?
Mutu emas tidak kurang dari 75%.

3. Adakah barang kemas yang mempunyai permata boleh digadai?
Ya, tetapi jumlah berat permata (anggaran) akan ditolak untuk membuat gadaian. Bergantung kepada budi bicara penilai.

4. Kenapa Pos Ar-Rahnu Sdn Bhd menerima barang emas yang mempunyai permata sedangkan Ar-Rahnu di bank-bank lain tidak menerimanya?
Kerana Pos Ar-Rahnu Sdn Bhd menggunakan tiga kaedah untuk menguji emas:
-Kaedah timbang air;
-Kaedah gores pada batu menguji;
-Kaedah menggunakan asid.

5. Berapakah nilai minima gadaian?
Nilai minima gadaian adalah RM100.00 dari nilai emas.

6. Berapa kadar upah simpan yang diambil?
Di antara RM0.60 hingga RM0.80 (sebulan) bagi setiap RM100 nilai emas bergantung kepada nilai semasa dan tempoh pinjaman.

7. Cara pembayaran balik pinjaman.
-Tebus penuh;
-Tebus sebahagian
-Bayar ansur
-Bayar upah apabila cukup tempoh enam bulan.

8. Berapa lama tempoh pegangan barang yang digadai?
Tempoh matang bagi pembayaran upah adalah enam bulan. Jika pelanggan ingin melanjutkan tempoh gadaian selama 6 bulan berikutnya, pelanggan perlu membayar kadar upah bagi tempoh gadaian enam bulan sebelumnya. (Nota: Upah belum ditolak dari nilai pinjaman asal )

9. Berapakah kadar pegangan nilaian emas (sandaran untuk gadaian)?
Kadar pegangan nilai emas adalah mengikut nilai pasaran emas semasa.

10. Berapakah had pinjaman bagi seorang pelanggan?
-Had pinjaman adalah sehingga 80% (tertakluk kepada terma dan syarat yang ditentukan)
-Jumlah pinjaman maksimum bagi setiap pelanggan: RM30,000 (pada hari yang sama)
-Jumlah pinjaman terkumpul bagi setiap pelanggan: RM100,000.00.

11. Bagaimanakah cara yang perlu dilakukan sekiranya surat gadaian pelanggan hilang?
-Aduan perlu dibuat segera oleh Penggadai (wakil tidak dibenarkan) kepada cawangan [email protected] di mana gadaian dibuat
-Penggadai dikehendaki mengisi borang Aduan Surat Gadaian Hilang dan hendaklah mendapatkan pengesahan Pesuruhjaya Sumpah
-Pelanggan perlu datang semula ke cawangan [email protected] bersama dokumen di atas (item ii.) bagi mendapatkan salinan surat akuan gadaian.

12. Berapa lamakah tempoh untuk mendapatkan salinan surat gadaian?
Serta-merta jika kesemua dokumen seperti di no.11 (i, ii dan iii) lengkap diperolehi.

13. Adakah penebusan boleh dilakukan oleh wakil (selain dari penggadai asal)?
Ya, penebusan boleh dibuat dengan membawa Surat Gadaian Asal, Kad Pengenalan Diri Wakil (asal), Surat Kebenaran daripada Penggadai dan Salinan Kad Pengenalan Diri Penggadai. Wakil mestilah warganegara Malaysia. Penggadai akan dihubungi untuk pengesahan.

14. Bolehkah barang yang digadai (kuantiti yang lebih daripada satu)ditebus sebahagian?
Boleh, dengan syarat upah keseluruhan bagi gadaian yang dibuat perlu dijelaskan terlebih dahulu. Baki emas yang belum ditebus akan dinilai semula dan surat pajakan baru akan dikeluarkan.

15. Syarat-syarat gadaian dan dokumen yang perlu dibawa?
-Hadir sendiri
-Emas sahaja
-Warganegara Malaysia
-Berumur 18 tahun dan ke atas;
-Bawa pengenalan diri MyKad/ lesen memandu/ passport;

16. Adakah tambahan pinjaman boleh dilakukan?
-Boleh, jika penggadai tidak mengambil nilai gadaian maksimum yang dibenarkan iaitu RM100,000.00;
-Penggadai perlu membayar upah yang dikenakan bagi gadaian yang dibuat sebelum ini;
-Wakil tidak dibenarkan untuk membuat tambahan pinjaman.

17. Jika barang yang dilelong mempunyai baki, adakah pelanggan boleh menuntut baki tersebut?
Baki lelongan akan dipulangkan kepada pelanggan setelah ditolak kos upah.

18. Siapakah yang boleh dihubungi untuk sebarang pertanyaan lanjut?
Pelanggan boleh mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan [email protected] melalui:
-Laman web www.pos.com.my; atau
-Menghubungi talian khidmat pelanggan iaitu 1-300-300-300; atau
-Menghubungi Cawangan Pos Ar-Rahnu di Cawangan Pos Malaysia Bandar Baru Bangi di talian 03-89221261 / dan Kuala Terengganu di talian 09-6224760.

19. Bilakah waktu operasi [email protected]?
Mengikut waktu operasi pejabat pos iaitu 8.30 pagi sehingga 5.00 petang (kecuali cuti umum dan sabtu minggu pertama setiap bulan).

20. Berapakah bayaran/nilai yang perlu dijelaskan ketika barang gadaian dituntut/ditebus?
Bayaran adalah seperti semasa emas dipajakkan.

21. Bolehkah pelanggan membuat tambahan kepada nilai pajakan sedia ada sekiranya aduan ke atas kehilangan surat pajak terdahulu masih dalam proses?
Tidak.

22. Bolehkah pelanggan membuat pajakan baru sekiranya aduan ke atas kehilangan surat pajak terdahulu masih dalam proses?
Boleh, tetapi tertakluk kepada jumlah terkumpul setiap individu.

23. Apakah jaminan sekuriti yang boleh [email protected] tawarkan kepada Pelanggan yang membuat transaksi di sana?
Urusniaga adalah dilaksanakan dengan telus dan di hadapan pelanggan. Ruang operasi adalah dalam premis pejabat pos yang dilengkapi kelengkapan keselamatan. Pihak [email protected] menekankan pematuhan kepada standard operasi dalam operasinya.

sumber – http://www.pos.com.my/pos/personal/help/ArRahnu.aspx

 

BELAJAR CARA KIRA HARGA EMAS DAN ASAS NIAGA EMAS DARI KILANG
View Intro