Ar-Rahnu Bank Rakyat Terima Gadaian Jongkong Dan Dinar Emas Public Gold Bermula 1 Oktober 2013

Berkuatkuasa dari 1 Oktober 2013,  Ar-rahnu Bank Rakyat (termasuk Arrahnu Exchange)  dengan rasminya MENERIMA gadaian Jongkong Emas, Dinar Emas dan Barang Kemas keluaran Public Gold.
Cuma bawa fizikal emas tu dan sijil ketulenan ke mana-mana cawangan Ar-rahnu Bank Rakyat (termasuk Arrahnu Exchange) untuk buat pajakan.
 
Info tentang Ar-Rahnu Bank Rakyat dan Ar-Rahnu Exchange.
Terdapat 2 jenis pinjaman yang ditawarkan iaitu Ar-Rahnu dan Az-zahab
1. PAJAK GADAI-i AR-RAHNU
Skim ini memberi pilihan/alternatif kepada masyarakat untuk mendapatkan tunai secara segera berdasarkan prinsip gadaian syariah dan mengelakkan aktiviti pinjaman wang secara haram/peminjam tanpa lesen/pinjaman ceti, along dan sebagainya.
Konsep
Al-Wadiah and Qardhul Hassan
Kelayakan

Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan pemastautin tetap
Bukan Warganegara
Tidak muflis
Jumlah Pinjaman
Margin pinjaman sehingga 70% sahaja dari nilai barangan gadaian (Nilai Marhun)
Setiap gadaian tidak melebihi RM10,000.00 sehari dan tidak melebihi RM50,000 secara terkumpul
Tempoh Bayaran Balik

ACCESSORIES EMAS 916 UNTUK SAMBUNG BARANG KEMAS PUTUS ROSAK DIY
View Catalog

Tempoh pembiayaan : 6 bulan sahaja
Tempoh lanjutan : Dengan syarat upah simpan bagi tempoh 6 bulan yang telah berlalu dijelaskan dan tempoh lanjutan diberi dalam gadaian 6 bulan

Gadaian Diterima
Memiliki barang kemas (emas) 18K – 24K
Upah simpan
Upah simpan minimum dikenakan untuk simpanan barang kemas.

Jenis Skim Jumlah Pinjaman Kadar upah simpan bagi setiap RM100.00 atas nilai marhun sebulan
Ar-Rahnu RM100.00 – RM1,000.00
RM1,001.00 – RM10,000,00
RM0.65
RM0.75
  •  2. PAJAK GADAI-i AZ ZAHAB

Skim lanjutan kepada Ar-Rahnu, Az-Zahab juga menawarkan kewangan segera. Kemudahan ini menawarkan pembiayaan lebih tinggi dan tempoh bayaran balik lebih lama daripada Skim Pajak Gadai-i Ar-Rahnu.
Konsep
Al-Wadiah and Qardhul Hassan
Kelayakan
Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan pemastautin tetap
Bukan warganegara
Tidak muflis
Jumlah Pinjaman
Margin pinjaman sehingga 70% sahaja dari nilai barangan gadaian (Nilai Marhun)
Setiap gadaian melebihi RM10,001.00 dan tidak melebihi RM100,000.00 secara terkumpul
Tempoh Bayaran Balik
Ansuran bulanan untuk maksimum 36 bulan atau
Secara sekaligus untuk tempoh 6 bulan
Gadaian Diterima
Memiliki barangan kemas (emas) 18K – 24K
Upah Simpan
                                                                                                                                                                  Upah simpan minimum dikenakan untuk simpanan barang kemas                                                                                                                                                                                                             

SIMPLE GOLD TESTING KIT USING ACID TEST TO CHECK GOLD PURITY
Learn More

Jenis Skim Jumlah Pinjaman Kadar upah simpan bagi setiap RM100.00 atas nilai marhum sebulan
Az-Zahab RM10,001.00 – RM100,000.00 RM0.75
BELAJAR CARA KIRA HARGA EMAS DAN ASAS NIAGA EMAS DARI KILANG
View Intro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>