Tauke Rugi RM17,000 Kedai Emas Dirompak, Polis Cedera

Graf harga emas 30 hari

Graf harga emas 6 bulan

Graf harga emas 1 tahun