Perbankan Islam dan jual beli Emas, apabila kerangka Usul Fiqh dibuang

Graf harga emas 30 hari

Graf harga emas 6 bulan

Graf harga emas 1 tahun