Emas adalah satu komoditi pelaburan yang paling besar didunia,