Kepelbagaian Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Emas; Adakah ianya khilaf?

Kepelbagaian Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Emas; Adakah ianya khilaf?

Salah satu Riba yang melibatkan emas dan lain-lain barang ribawi ialah riba al-nasiiah dan al-yad. Iaitu penangguhan penyerahan salah satu item ribawi sama ada harga atau barang. Berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Sama ada di kalangan ulama silam atau sesama ulama kontemporari. Pandangan Pertama Mengharamkan secara mutlak sebagaimana yang tercatat dalam sirah. Gabenor Syam […]
Read More: Kepelbagaian Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Emas; Adakah ianya khilaf?