Harga emas hari ini RM170.29/g #VALUE! RM-0.78 pada 17-2-2018

Harga emas RM170.29/gm #VALUE! RM-0.78. Index emas semasa #VALUE! #VALUE! sebanyak #VALUE!pts berbanding semalam: 6440, spot price semalam 171.07

Harga emas 916 hari ini : harga marhun

 • RM #VALUE! /gram

Harga emas hari ini untuk semua jenis emas

 • 999 : RM #VALUE!
 • 950 : RM #VALUE!
 • 916 : RM #VALUE!
 • 875 : RM #VALUE!
 • 835 : RM #VALUE!
 • 750 : RM #VALUE!
  • Harga emas diupdate pada 17-2-2018 jam 00-59

   Statistik harga emas sepanjang tahun 2018
   • Paling tinggi pada 25-6-2019 : 7250, 191.84
   • Paling rendah pada 16-8-2018 : 5820, 154.64
   • Harga emas berubah RM-37.83 ▼ sepanjang tahun
   • Harga emas hari ini RM-5.82 ▼ vs harga tertinggi.
   • Harga Emas hari ini RM32.01 ▲ vs harga terendah.

   Index MKS CHL 999 916
   Tertingi 191.84 7250 216.55 198.36
   Terendah 154.64 5820 178.72 163.71
   Hari Ini 188.56 7125 213.24 195.33
   Sebelum 186.12 7030 210.73 193.03
   Perbezaan 2.44 ▲ 95 ▲ 2.51 ▲ 2.3 ▲