Harga emas hari ini RM170.29/g #VALUE! RM-0.78 pada 17-2-2018

Harga emas RM170.29/gm #VALUE! RM-0.78. Index emas semasa #VALUE! #VALUE! sebanyak #VALUE!pts berbanding semalam: 6440, spot price semalam 171.07

Harga emas 916 hari ini : harga marhun

 • RM #VALUE! /gram

Harga emas hari ini untuk semua jenis emas

 • 999 : RM #VALUE!
 • 950 : RM #VALUE!
 • 916 : RM #VALUE!
 • 875 : RM #VALUE!
 • 835 : RM #VALUE!
 • 750 : RM #VALUE!
  • Harga emas diupdate pada 17-2-2018 jam 00-59

   Statistik harga emas sepanjang tahun 2018
   • Paling tinggi pada 5-9-2019 : 7955, 210.50
   • Paling rendah pada 12-12-2017 : 6180, 164.16
   • Harga emas berubah RM-46.96 ▼ sepanjang tahun
   • Harga emas hari ini RM-14.68 ▼ vs harga tertinggi.
   • Harga Emas hari ini RM32.28 ▲ vs harga terendah.

   Index MKS CHL 999 916
   Tertingi 210.50 7955 235.20 215.44
   Terendah 164.16 6180 188.24 172.43
   Hari Ini 196.92 7440 221.58 202.96
   Sebelum 195.90 7400 220.52 201.99
   Perbezaan 1.02 ▲ 40 ▲ 1.06 ▲ 0.97 ▲