Perlukan maklum balas segera dari kami, pelanggan boleh bercakap dengan officer & agent hargaemas yang online di laman kami, hanya click pada button online seperti dibawah

Klik pada button “who’s online” dan nama dan agent kami akan muncul pada skrin bawah pelanggan, pilih officer atau agent yang ingin anda hubungi dan click nama mereka

Admin: hargaemas Setiap Officer -officer di belakang nama dan agent akan ditulis -agent di belakang nama mereka.

Selain itu pelanggan juga hubungi pejabat 03-92264232 atau call 012-2301015 untuk maklumat lanjut