Adakah Emas dan Perak Dikenakan GST?

Graf harga emas 30 hari

Graf harga emas 6 bulan

Graf harga emas 1 tahun