Adakah Ar-Rahnu tidak Islamik?

Graf harga emas 30 hari

Graf harga emas 6 bulan

Graf harga emas 1 tahun