Untuk mengira harga emas terpakai, sila isikan ruangan “gram” pada form dibawah, dan isikan maklumat anda disebelah kanan. Untuk menjual emas dengan segera, isikan maklumat item anda disini (click here), kami juga membeli surat pajak, emas putih, gold bar dan barang kemas terpakai. Pembayaran secara tunai dan segera.

*Susut emas untuk ditukar kepada tunai adalah dalam linkungan 20%, untuk pajak 35% dan tradein 15%

Contoh pengiraan: Value = harga pergram(RM) x gram – 20%